Astronomia na UAM to kierunek prowadzony przez Wydział Fizyki. To wyjątkowe studia, które łączą wiedzę z zakresu matematyki i fizyki. Studia licencjackie trwają 3 lata. Co warto wiedzieć o tym kierunku?

Astronomia jest obok matematyki i fizyki podstawowym kierunkiem studiów w kanonie akademickich studiów w obszarze nauk ścisłych. Studia oferowane przez Wydział Fizyki są możliwe dzięki funkcjonowaniu Instytutu Obserwatorium Astronomiczne. Posiada niezbędny do prowadzenia studiów sprzęt – jest to sprzęt najwyższej jakości. Ponadto w Obserwatorium pracuje doskonała kadra naukowa gotowa dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami.

Co w trakcie studiów?

Astronomia na UAM to kierunek, który łączy naukę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi. Program kształcenia obejmuje wszystkie ważne współcześnie działy astronomii. Na I stopniu studenci mają do wyboru dwie „ścieżki edukacyjne”: „Astronomia obserwacyjna – fotometria i spektroskopia” oraz „Astronomia i zastosowania sztucznych satelitów Ziemi”. Dla wszystkich studentów I stopnia dostępne są, jako nadobowiązkowe, poszerzone przedmioty informatyczne. W nowoczesnej astronomii niezbędna jest rozwinięta wiedza i umiejętności informatyczne, dlatego w programie studiów astronomicznych znajdują się także zajęcia praktyczne z programowania i metod numerycznych oraz nowoczesnych baz danych.

Studia od samego początku wyróżniają się na tle innych krajowych ofert edukacyjnych poszerzonym programem w zakresie mechaniki nieba i astrometrii. Dużą wagę przywiązuje się też do kształcenia w zakresie informatyki i wykorzystania komputerów.

Szansa na zdobycie doświadczenia

Studenci oprócz ogólnej wiedzy astronomicznej zdobywają umiejętności praktyczne w zakresie obserwacji astronomicznych, głównie fotometrycznych i spektroskopowych. Przechodzą także pogłębiony kurs mechaniki nieba, dziedziny zajmującej się m.in. wyznaczaniem i przewidywaniem trajektorii ciał niebieskich, w tym satelitów i śmieci kosmicznych.

Studenci już na początku nauki mogą brać udział w badaniach i projektach naukowych, prowadząc obserwacje, redukując dane astronomiczne lub uczestnicząc w opracowaniu baz danych z przeglądów nieba i misji kosmicznych.

Kariera zawodowa

Interesuje Cię astronomia, ale zastanawiasz się, gdzie można spełniać się zawodowo? Miejsc jest całkiem sporo:

  • instytucje edukacyjne, naukowe i finansowe,
  • firmy informatyczne,
  • własna działalność gospodarcza.Absolwenci znajdują zatrudnienie także w firmach informatycznych dzięki swojemu gruntownemu praktycznemu przygotowaniu w tym obszarze. Również firmy z obszary zastosowań technik satelitarnych stanowią potencjalne miejsca zatrudnienia licencjatów po astronomii.

Astronomia na UAM – poznaj zasady rekrutacji!

 


Poznańskie obserwatorium jest wiodącym w Polsce ośrodkiem w badaniach planetoid oraz sztucznych satelitów i śmieci kosmicznych. Aktywnie uczestniczy w międzynarodowych programach, m.in. Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w kosmosie.