Nauki geograficzne i geologiczne to studia dla osób, które interesują się przyrodą, środowiskiem oraz tych, którzy z przyjemnością oddają się analizom i badaniom w pracowniach, jak i w terenie. Jeśli jesteś dociekliwy i skrupulatny, a do tego zainteresowany tym, co Cię otacza — poznaj te propozycje.

Geodezja i kartografia

Na tym kierunku dowiesz się jakie mechanizmy przyczynowo-skutkowe zachodzą w przestrzeni geograficznej i jak wykorzystać tę wiedzę w codziennej pracy. Poznasz też zagadnienia pomiarowe z pokrewnych dziedzin nauki: fotogrametria i teledetekcja. W trakcie trzech lat nauki zdobędziesz kwalifikacje, aby wykonywać pomiary geodezyjne oraz tworzyć tematyczne jak i ogólnogeograficzne opracowania kartograficzne. Nauczymy Cię też jak: docierać do rzetelnych źródeł informacji przestrzennych oraz nieprzestrzennych, myśleć krytycznie, formułować i analizować problemy badawcze, dobierać odpowiednie metody i narzędzia pomiarowe, opracowywać i prezentować wyniki pomiarów. Zdobędziesz umiejętność tworzenia interaktywnych multimedialnych serwisów mapowych oraz geoportali, wraz ze znajomością podstaw programowania i informatyki.

Dowiedz się więcej

Geoinformacja

Program Geoinformacji jest ciągle dostosowywany do zmieniających się oczekiwań na rynku pracy. W tym roku wprowadzone zostały trzy moduły kształcenia w zakresie przedmiotów do wyboru: moduł analiz geoprzestrzennych, moduł geoinformatyczny oraz moduł teledetekcyjny. Podczas studiów licencjackich musisz wybrać i zrealizować dwie ścieżki. Podczas studiów uzyskasz umiejętności gromadzenia, przetwarzania, wizualizacji, analizowania i interpretacji danych geograficznych za pomocą nowoczesnych technik i metod informatycznych. Dowiesz się też jak zarządzać danymi geoprzestrzennymi z wykorzystaniem oprogramowania GIS (QGIS, ArcGIS) oraz języków programowania (R, Python). Nauczymy Cię pozyskiwania danych przestrzennych z różnych źródeł oraz wykorzystania ich w analizach przestrzennych różnych aspektów środowiska geograficznego. Dowiesz się również, jak prezentować wyniki analiz w atrakcyjnej formie map, raportów i aplikacji interaktywnych.

Dowiedz się więcej

Geologia

Pierwsze semestry na tym kierunku spędzisz na nauce podstaw z zakresu mineralogii, tektoniki, paleontologii, sedymentologii, petrologii, geologii historycznej, geochemii, kartografii geologicznej i geologii regionalnej Polski. Poznasz też dziedziny geologii stosowanej: hydrogeologię, geologię inżynierską, geologię złóż.   Podczas ćwiczeń terenowych realizowanych w odsłonięciach, jak i czynnych kopalniach (od wybrzeża Bałtyku poprzez Niż Polski po Sudety i Góry Świętokrzyskie i okolice Krakowa) zdobędziesz niezbędne w tym zawodzie umiejętności prowadzenia prac terenowych — projektowania, wykonywania i dokumentowania. Nauczysz się także stosowania programów komputerowych do przetwarzania, wizualizacji i interpretacji danych geologicznych, takich jak: ArcGIS/QGIS, Surfer, SAGA GIS.

Dowiedz się więcej

Turystyka i rekreacja

Ten kierunek przygotuje Cię do pracy w sektorze turystycznym: hotelarstwie i gastronomii, ale nie tylko. Poznasz podstawy z zakresu nauk o Ziemi i środowisku, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej oraz nauk o zarządzaniu i jakości (w tym zagadnień ekonomicznych i prawnych związanych z działalnością w sektorze usług turystyczno-rekreacyjnych). Przede wszystkim nauczysz się pracy z oprogramowaniem obejmującym systemy rezerwacji usług turystycznych, analizę baz danych i opracowania kartograficzne. W trakcie studiów będziesz uczestniczyć w licznych ćwiczeniach terenowych i skorzystasz z praktyk zawodowych w hotelach, biurach podróż

Dowiedz się więcej

Studia II stopnia: Kartografia i geomatyka

W trakcie tych studiów zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu kartografii i geomatyki zorientowaną na nauki o Ziemi i środowisku. Co najważniejsze, zdobędziesz umiejętności praktyczne. Dowiesz się jak zaprojektować etapy procesu geomatycznego w postaci ciągu czynności cyfrowo-obliczeniowo-wizualizacyjnych. Będziesz przygotowany do zarządzania danymi przestrzeni geograficznej w aplikacjach desktopowych i mobilnych w odpowiednio dobranych „workspacach”: geodezyjnym, teledetekcyjno-fotogrametrycznym, geoinformacyjnym i kartograficznym. Po 2 latach nauki samodzielnie stworzysz koncepcje komplementarnego pozyskiwania danych i ich transformacji w aplikacjach zaawansowanej grafiki i geomediów z uzyskiwaniem spodziewanego efektu. Nauczysz się też ewaluacji obiektywnej skuteczności efektu prac.

Dowiedz się więcej