Rekrutacja 2022/2023 oficjalnie rozpocznie się 1 czerwca. Tego dnia uruchomiony zostanie System Internetowej Rekrutacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oznacza to, że tego dnia będziecie mogli wybrać kierunki, które chcecie u nas studiować.

Dzielimy ofertę edukacyjną według Waszych oczekiwań

Oficjalny termin rozpoczęcia rekrutacji to bardzo ważna informacja. Wiemy jednak, że dla Was aktualnie najcenniejsze są wszystkie wiadomości związane z ofertą edukacyjną. Staramy się dostarczyć Wam jak najwięcej informacji. Dzielimy je według wydziałów, dziedzin, często wskazujemy, że konkretne kierunki są dla osób z konkretnymi zainteresowaniami. Tym razem chcemy pokazać Wam wydziały UAM.

Rekrutacja 2022/2023: kierunki społeczne

Bardzo często dostajemy pytania od kandydatów na studia z prośbą o przybliżenie konkretnej grupy kierunków. W tym wpisie skupimy się na kierunkach społecznych. Jest to lista kilkudziesięciu propozycji. Dlatego postanowiliśmy przedstawić Wam kierunki na tle wydziałów, które je oferują. Dzięki temu dowiecie się też więcej o całej społeczności.

 

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Wydział prowadzi  studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie na dwóch kierunkach studiów : gospodarka przestrzenna oraz zintegrowane planowanie rozwoju. Należy podkreślić, że kierunek Gospodarka Przestrzenna został uznany za najlepszy w Polsce w Rankingu Kierunków Studiów 2020 przygotowanym w ramach Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020. Kierunek Gospodarka Przestrzenna został także uhonorowany prestiżowym certyfikatem Association of European Schools of Planning Quality Recognition (AESOP QR).

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 

Wydział oferuje studia licencjackie oraz magisterskie na kierunkach: Bezpieczeństwo narodowe, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Politologia, Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie państwem. Pierwszy rok studiów licencjackich przeznaczony jest na studiowanie przedmiotów podstawowych dla wybranego kierunku. Od drugiego roku realizowane są zajęcia specjalnościowe. Na trzecim roku studentki i studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym.

Wydział Prawa i Administracji

Poza kierunkiem prawo, kierunkiem administracja wydział oferuje możliwość odbywania studiów w ramach kierunku prawo europejskie, zarządzanie i prawo w biznesie oraz na kierunku prawno-ekonomicznym. Istotnym elementem kształcenia są Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze prowadzone wspólnie z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz European Legal Studies – kierunek prowadzony z całości w języku angielskim (legalstudies.amu.edu.pl).

Wydział Psychologii i Kognitywistyki

Wydział oferuje studia na kierunkach: psychologia oraz kognitywistyka. Psychologia to jednolite studia magisterskie, które trwają 5 lat. Kognitywistyka jest kierunkiem prowadzonym przez WPiK jako studia licencjackie oraz studia magisterskie. Studenci psychologii mają dodatkowo możliwość skorzystania programu tutoringu akademickiego. 

Wydział Socjologii

Wydział prowadzi studia pierwszego (licencjackie) i drugiego stopnia (magisterskie), w trybie stacjonarnym na kierunkach: socjologia oraz praca socjalna. Studia na Wydziale Socjologii rozwijają wrażliwość społeczną i wyobraźnię społeczną. Absolwentki i absolwenci pozyskują konkretną wiedzę, jak i kompetencje miękkie, co pozwala na samodzielne kształtowanie ścieżki własnego rozwoju zawodowego

Wydział Studiów Edukacyjnych

Wydział oferuje  trzy kierunki studiów: Pedagogika, Pedagogika Specjalna, Pedagogika Przedszkolna i wczesnoszkolna, a w ich obrębie – ponad 20 specjalności wybieranych przez kandydatów zgodnie z ich zainteresowaniami. Studia realizowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kierunki: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna i Pedagogika Specjalna prowadzone są jako pięcioletnie jednolite studia magisterskie. Na kierunku pedagogika możliwe jest studiowanie na studiach trzyletnich pierwszego stopnia, następnie na studiach dwuletnich drugiego stopnia.