Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021 to ranking, na który z niecierpliwością czekają szkoły wyższe, ale też kandydaci na studia i przyszli maturzyści. Pozwala im bowiem usystematyzować informacje i wiedzę o uczelniach.

Trzeci uniwersytet w kraju

Od wczoraj znamy już laureatów i z przyjemnością informujemy, że UAM znów na podium! Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu trzecim uniwersytetem w kraju – wynika z Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021! W zestawieniu wszystkich uczelni poznański uniwersytet zajął 4 miejsce, za Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Warszawską. 7 kierunków z UAM zostało uznanych na najlepiej prowadzone w kraju.

– Bardzo się cieszymy, że wracamy na 4 pozycję wśród wszystkich uczelni wyższych w kraju. To potwierdzenie, że jako uczelnia badawcza i udziałowiec konsorcjum EPICUR, wciąż staramy się o wysoką jakość badań i dydaktyki – mówi JM Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska.

– Przez minione lata intensywnie na taki awans pracowaliśmy – dodaje prorektor ds. kadr i rozwoju, prof. dr hab. Tadeusz Wallas.

– Wiemy, że nasza oferta jest bardzo dobra, ale młodzi ludzie wybierając uczelnię szukają wskazówek, wszelkie rankingi, czy tego chcemy, czy nie, są właśnie taką wskazówką – podsumowuje prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska.

 

Ranking kierunków

Obok zestawienia szkół wyższych, Perspektywy analizują także kierunki oferowane przez uczelnie. Kierunki prowadzone przez UAM także zostały wysoko ocenione. Najlepszymi kierunkami okazały się:

  • filologia angielska,
  • filologie obce,
  • geografia,
  • gospodarka przestrzenna,
  • ochrona środowiska,
  • pedagogika specjalna,
  • turystyka i rekreacja.