Za chwilę matura? Przed Tobą decyzje o przyszłości? Masz już pomysł na studia, ale wciąż szukasz dobrej uczelni? Chcesz pracować w administracji? Bez względu czy wybierzesz administrację publiczną, czy administracje nie publiczną  – studia na UAM przygotują Cię do tego zawodu.

 

Administracja na UAM to studia I i II stopnia

Administracja na UAM to kierunek, który został wyróżniony wśród kierunków społecznych wskazywanych w rankingu „Perpsektyw”. Dla kogo studia na tym kierunku? Jakie są możliwości zawodowe po jego ukończeniu? Dowiesz się tego z naszego tekstu. To studia I stopnia. Po 3 latach otrzymasz tytuł licencjata. Zachęcamy do kontynuowania nauki na studiach II stopnia, które kończy obrona pracy dyplomowej – pracy magisterskiej.

– Polecam ten kierunek każdemu, kto rozważa podjęcie studiów humanistycznych o charakterze prawniczym, ale może niekoniecznie zakłada pracę jako prokurator, sędzia czy adwokat – zachęca kierownik studiów, prof. UAM dr hab. Bartosz Kołaczkowski

Praktyczny program studiów

W programie studiów są zajęcia, które pozwolą Ci zdobyć praktyczne umiejętności, tak ważne w tym zawodzie. Nie tylko poznasz podstawy prawa i ekonomii, ale nauczysz się wykorzystywać tę wiedzę. Wykładowcy przygotują Cię do praktycznego posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu administracji. Zastanawiasz się, jakie zajęcia odbywają się w ramach tego kierunku?  Wśród przedmiotów znajdziesz: historię administracji, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, fundusze strukturalne UE, prawo pracy.

Kierownik studiów administracja, prof. UAM dr hab. Bartosz Kołaczkowski podkreśla, że wykładowcy podczas zajęć zwracają szczególną uwagę na praktykę. Dbają także o dobrą znajomość prawa. W trakcie pierwszych 3 lat studiów odbędziesz także praktyki zawodowe. 120 godzin to  doskonały wstęp do przyszłej pracy. Miejscem odbywania praktyki mogą być między innymi: urzędy pracy, urzędy wojewódzkie, starostwa powiatowe, ZUS.

Studenci, którzy zdobędą tytuł licencjata, zazwyczaj decydują się na kontynuację nauki na tym kierunku. – Zawsze jest duża konkurencja na SUM-ie ; kontynuacja studiów jest naturalnym etapem rozwoju naukowego dla naszych absolwentów – podkreśla kierownik studiów na kierunku administracja.

Możliwości zawodowe po studiach

Po 5 latach nauki będziesz gotowy do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, ale także do pracy urzędnika w administracji publicznej zarówno rządowej, jak i samorządowej oraz administracji niepublicznej i w organizacjach społecznych. Otwiera Ci to możliwość pracy  w urzędach miast i gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich, urzędach pracy, Kuratorium Oświaty, Państwowej Inspekcji Pracy, a także w administracji prywatnej.

 

– Absolwent kierunku dobrze przygotowany jest do podjęcia pracy w strukturach administracji, może pełnić funkcję organu, może być urzędnikiem, ale nie tylko – świetnie poradzi sobie również w administracji podmiotów prywatnych, posiada bowiem nie tylko wiedzę ogólną z zakresu nauk o administracji i prawie,  ale także podstawową wiedzę oraz umiejętności z zakresu ekonomii i zarządzania – dodaje profesor Kołaczkowski.

Są to studia dwustopniowe, a zatem łatwiej podjąć ostateczną decyzję o przyszłości zawodowej w trakcie studiowania. Studia administracyjne bywają łączone ze studiami prawniczymi bądź studia prawnicze bywają ich kontynuacją. Absolwenci bądź studenci administracji zazwyczaj są najlepszymi studentami prawa, jest im po prostu łatwiej!

Prof. UAM dr hab. Bartosz Kołaczkowski

Chcesz wiedzieć więcej o rekrutacji?

Poznaj Wydział Prawa i Administracji!