Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to jeden z najlepszych 3 polskich uniwersytetów. Oferta edukacyjna UAM jest niezwykle zróżnicowana, dzięki czemu wymarzony kierunek znajdą zarówno umysły ścisłe, jak i dusze humanistyczne. Przyszli studenci, wybierając studia na UAM, wybierają spośród 141 kierunków i 63 specjalności. To propozycje studiów I i II stopnia w trybie dziennym i zaocznym, a także na wybranych kierunkach – w trybie wieczorowym. Dodatkowo z każdym rokiem przybywa kierunków, na których zajęcia prowadzone są w języku angielskim, są to np. ochrona środowiska, stosunki międzynarodowe, matematyka czy informatyka.

 

Od 2019 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu należy do grona uczelni badawczych. Status uczelni badawczej otrzymało tylko 10 ośrodków akademickich w kraju. Dla studentów oznacza to więcej projektów badawczych i większe szanse na zostanie członkiem zespołu badawczego. Zwiększą się także sumy przeznaczone na prowadzenie badań i projektów naukowych.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tworzą jednak przede wszystkim ludzie – kadra zarządzająca i doskonała kadra naukowa oraz badacze. Najważniejsi są jednak studenci. Postaramy się pochwalić osiągnięciami naukowymi studentów, doktorantów i naukowców UAM, pokazać najciekawsze projekty uniwersyteckie, opowiedzieć o uczelni, szczegółowo przedstawić proces rekrutacji, ale przede wszystkim pomóc w jednym z najważniejszych wyborów, przed którymi stają maturzyści. Studia na UAM  to najlepszy wybór.

 

Uczelnia stwarza swoim studentom możliwość poszerzania wiedzy i rozwijania pasji naukowych  w praktyce  dzięki organizowanym obozom wyjazdowym, szkołom letnim, konferencjom, warsztatom oraz dofinansowaniom programów. Studenci UAM mogą ubiegać się o granty na prowadzenie badań, które będą wykonywać w nowoczesnych pracowniach i laboratoriach. Dzięki licznym umowom partnerskim studenci UAM mogą uczestniczyć w wymianie studenckiej i kształcić się w zagranicznych ośrodkach akademickich. Maturzyści, którzy chcą rozpocząć studia na UAM mogą wybrać studia na kierunku, które pozwolą rozwijać ich pasje.