Polityka Prywatności i Cookies

Nasza Polityka Prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze strony internetowej  www.blogkandydata.amu.edu.pl

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z (RODO) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności umożliwia korzystanie ze Strony, ale uniemożliwia pozostawienie swoich danych osobowych i świadczenie usługi. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

 

Kto administruje Twoimi danymi?

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, NIP: 777 00 06 350, REGON: 000001293, zwany dalej Administratorem.

 

 O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe Użytkowników bloga, które zbieramy i przetwarzamy:
Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane rejestrowe firmy, adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:

 1. W celu zawarcia umowy polegającej na  możliwości przeglądania
  i odczytywania przez Użytkowników treści dostępnych na Blogu  poprzez  wysłanie przez Użytkownika komentarza i pozostawienia swych danych ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Blogu– wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit a i b RODO);
 3. w celach analitycznych, statystycznych, marketingu bezpośredniego –wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 4. w celach marketingowych na podstawie wyrażonej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej.

Użytkownik dobrowolnie decyduje o otrzymywaniu treści marketingowych.     Brak podania danych osobowych w celach marketingowych skutkuje brakiem otrzymywania tych treści.

 

W jakim okresie przechowujemy Twoje dane?

 1. Dane osobowe przechowujemy przez okres korzystania przez Użytkownika z naszych usług. Po zaprzestaniu korzystania z usług, dane osobowe Użytkownika w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, będą przechowywane jeszcze przez okres 2 lat dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z tych usług.
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomości przesłane poprzez formularz kontaktowy – będą przechowywane przez okres 2 lat od każdej otrzymanej wiadomości.

W jakim okresie przechowujemy Twoje dane?

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Twoje dane nie dłużej niż to konieczne, tzn:

 

 1. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody np. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Blogu, w celach marketingowych –  6 ust. 1 lit. a RODO – do chwili jej odwołania;
 2. Po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego Twoje dane zostały zebrane art. 6 ust. 1 lit. b (np. realizacja umowy);
 3. Dane osobowe przetwarzane w celu prawnie uzasadnionego interesu mogą być przetwarzane do momentu istnienia takiego celu np. niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi – pomówienie. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

 

Twoje prawa Użytkownika

Użytkownik ma pełne prawo decydowania, w jakim zakresie jego dane osobowe będą wykorzystywane. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych – jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali  te dane, może Pani/ Pan zażądać abyśmy je usunęli;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pani/ Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
 6. prawo do przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które posiadamy na podstawie umowy lub Pani/ Pana zgody. Może Pani/Pan też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/ Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili może Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przesyłanie mu treści marketingowych. Wystarczy skorzystać z mechanizmów dostępnych przy treściach marketingowych np. kliknięcie w link wypisujący lub poprzez kontakt z Administratorem.

Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy się musieli upewnić, że jest Pan/Pani tą osobą, za którą się podaje, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

 

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Administrator zbierając dane osobowe umożliwia bezpośredni dostęp jedynie upoważnionym Pracownikom, Podwykonawcom i Podmiotom świadczących usługi na rzecz Administratora (tj. usługi księgowe, prawne, audytowe, IT i wsparcia technicznego) i jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji usług zleconych przez Administratora.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości lub organom ścigania.

Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem EOG.

 

Zabezpieczenia

Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych adekwatne do ważności przechowywanych danych osobowych zgodnie z branżowymi standardami i wytycznymi odpowiednich urzędów, a w szczególności z RODO.

 

Pliki Cookies

Strona używa plików cookie, czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub smartfonie.  Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej Stronę. Administrator uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

Administrator przetwarza pliki cookies w celu:

 • identyfikacji Użytkownika i logowania
 • dostosowywania informacji i wyglądu Strony do indywidualnych preferencji
 • prowadzenia statystyk, które są anonimowe.

Przeglądarki internetowe domyślnie przechowują pliki „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Możesz ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies w ustawieniach przeglądarki. W przypadku skorzystania z tej opcji niektóre funkcje mogą być ograniczone lub niedostępne.

Administrator gromadzi adresy IP odwiedzających Stronę, które są przydatne podczas diagnozowania problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych lub weryfikacji lokalizacji użytkownika zarówno prawdziwego jak i botów internetowych.

 

Cookies innych podmiotów

Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich w zakresie statystyk, ulepszania i analizy Strony. Podmioty trzecie wykorzystują pliki cookie i są stosowane przez takie podmioty jak Google, Facebook, Hotjar, YouTube, Twitter, Instagram, Vimeo,  GetResponse. Nasza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania plików cookies przez podmioty trzecie.

 

Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@amu.edu.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

Zmiany i aktualizacja naszej Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, o czym uprzednio poinformuje Użytkowników. Zmiany zostaną opublikowane na niniejszej stronie.