Akademia Zrównoważonego Rozwoju na UAM ma bardzo atrakcyjną formułę. Przygotowany został cały cykl nagra, które popularyzują 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Chcesz je poznać? Zapraszamy!

Cele Zrównoważonego Rozwoju – warto je znać

Teraźniejszość zmusza nas do radzenia sobie z wyzwaniami społecznymi, jak bieda i nierówności społeczne, ale też napięcia i konflikty społeczne. Naszej codzienności towarzyszy troska z powodu gwałtownych zmian klimatycznych i ich konsekwencji. Wszystkie te problemy i wyzwania zostały zebrane w jednym dokumencie Organizacji Narodów Zjednoczonych. 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w postaci Globalnej Agendy 2030 to ramy wytyczające kierunki działań dla rządów i społeczeństw.

Uniwersytety poprzez swoją działalność badawczą, edukacyjną oraz współdziałanie z otoczeniem społeczno-gospodarczym odgrywają szczególną rolę w realizacji tych celów. O tym, jak swoją działalnością w ideę zrównoważonego rozwoju wpisują się naukowcy i naukowczynie z UAM opowiada Akademia Zrównoważonego Rozwoju.

Akademia Zrównoważonego Rozwoju na UAM

Jest to nowy cykl ciekawych, pełnych pasji opowieści, który premierę miał w styczniu 2021, pod szyldem projektu edukacyjnego jaki realizuje nasza uczelnia – Kolaboratorium.  W serii Akademii Zrównoważonego Rozwoju każdy znajdzie coś dla siebie – poruszane są kwestie społeczne, przyrodnicze, polityczne i gospodarcze – właśnie w kontekście wspomnianych Celów Zrównoważonego Rozwoju

Akademia Zrównoważonego Rozwoju na UAM to seria krótkich popularyzatorskich wykładów prezentującą badania i aktywność naukowców i naukowczyń UAM w kontekście wyzwań ujętych w dokumencie ONZ.

Akademia Zrównoważonego Rozwoju na UAM

Zrównoważone miasta i społeczności

Edukacja wysokiej jakości

Postulat „zero głodu”

 

Zobacz całą playlistę