Wydział Anglistyki UAM to miejsce, w którym studenci mogą doskonalić znajomość języka i umiejętności komunikowania się, ale nie tylko. Wydział Anglistyki pozwala także studentom na zgłębianie wiedzy o języku.

Służy temu nowo otwarte laboratorium PoLa. PoLa to skrót od nazwy Laboratorium Psychofizjologii Języka i Afektu. To miejsce, w którym badane są wzorce aktywności neuronów oraz aktywności elektrodermalnej za pomocą elektroencefalografii (EEG) i reakcji skórno-galwanicznej (GSR).

Na czym polegają badania?

Badania mają pomóc w zrozumieniu, w jaki sposób komunikujemy emocje, mówiąc w różnych językach, podejmując decyzję czy myśląc kreatywnie. Laboratorium kieruje dr Rafał Jończyk, a w PoLa pracują: prof. Guillaume Thierry, prof. UAM dr hab. Katarzyna Bromberek-Dyzman, dr Katarzyna Jankowiak, dr Paweł Korpal, dr Olga Witczak oraz mgr Marcin Naranowicz.

Podstawowe zadania laboratorium to:

  • planowanie oraz przeprowadzanie badań nad psychofizjologią języka oraz afektu z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury badawczej umożliwiającej pomiar bioelektrycznej aktywności mózgu (64-kanałowy elektroencefalogram renomowanej firmy BioSemi) oraz reakcji skórno-galwanicznej,
  • planowanie i przeprowadzanie badań związanych z realizacją projektów badawczych OPUS-19 (UMO-2020/37/B/HS6/00610, 2021-2025, PI: Dr Rafał Jończyk), NAWA „Profesura Gościnna” (PPN/PRO/2020/1/00006/U/00001, 2021-2024, PI: prof. Guillaume Thierry) jak i przyszłych projektów badawczych realizowanych przez studentów, doktorantów oraz pracowników Wydziału Anglistyki,
  • pogłębianie wiedzy dotyczącej mechanizmów poznawczych oraz afektywnych w dwujęzyczności, w procesie podejmowania decyzji moralnych oraz w procesie myślenia twórczego,
  • współpraca z jednostkami badawczymi w kraju i za granicą w ramach projektów inter- oraz trans-dyscyplinarnych, również wykraczających poza określone powyżej nurty badawcze,
  • organizowanie szkoleń i warsztatów z akwizycji oraz analizy sygnału elektrofizjologicznego,
  • organizowanie wydarzeń edukacyjnych i promocyjnych, których celem będzie popularyzacja badań nad językiem i emocjami z wykorzystaniem aparatury EEG dla dzieci i młodzieży jak i dla studentów, doktorantów i pracowników badawczych.