Rekrutacja na studia rozpocznie się na UAM 1 czerwca. Maturzyści swoją uwagę skupiają obecnie przede wszystkim na przygotowaniu do egzaminu dojrzałości. Wielu myśli już też o wyborze uczelni. Dlatego chcemy podzielić się podstawowymi informacji dotyczącymi rekrutacji na UAM.

 

U nas rekrutacja na studia odbywa się niemal w pełni online. Pierwsze kroki wykonasz nie wychodząc z domu. Pierwszym krokiem jest utworzenie konta w Systemie Internetowej Rekrutacji. Kolejnym etapem przyszłych studentów jest wybór kierunków, na których chcą studiować. Mamy dobrą wiadomość dla tych, którzy w dniu rekrutacji rozważają kilka kierunków – nie istnieje limit kierunków, na które można aplikować. Każdy zapis na kierunek należy opłacić.

Opłata rekrutacyjna wnoszona podczas rekrutacji 2019/2020 wynosiła 85 zł. To oplata przypisana do kierunku, która nie podlega zwrotowi. Kandydat, który złoży dokumenty na dwa kierunki będzie musiał dokonać dwóch opłat rekrutacyjnych. Dokonać opłaty można wykonując przelew tradycyjny lub przelew online. W Systemie Internetowej Rekrutacji (SIR) wprowadza się także wyniki matury.

Następnym etapem jest otrzymanie decyzji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia lub też nie. Informacja ta pojawi się na koncie kandydata w Systemie Internetowej Rekrutacji.

Co oznaczają komunikaty i jak zareagować?

Jeżeli w trakcie rekrutacji na studia w SIR pojawi się informacja o nie zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia – niestety oznacza to, że  kandydat nie został przyjęty na studia. Warto wtedy wybrać „podtrzymanie chęci studiowania”. Jeżeli zwolni się wystarczająca liczba miejsc na kierunku, osoby, które wyraziły podtrzymanie chęci studiowania, otrzymują informacje o przyjęciu na ten kierunek. Podtrzymanie chęci nie wiąże się z koniecznością dostarczenia dokumentów.

 

Jeśli natomiast w SIR w statusie rekrutacji na studia pojawia się komunikat o zakwalifikowaniu na przyjęcia na studia, to osoby chcące podjąć naukę na tym kierunku, muszą dostarczyć dokumenty. O tym w jaki sposób oraz jakie dokumenty należy złożyć, napiszemy w kolejnym poście.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o UAM? Przygotowaliśmy autoprezentację.