Wykładowcy UAM dzielą się wiedzą podczas wykładów i zajęć na uczelni. Są także promotorami prac licencjackich i dyplomowych. Podczas seminariów wspierają studentów i dzielą się doświadczeniem potrzebnym do przygotowania pracy dyplomowej. Teraz pod swoimi skrzydłami będą mieli również magistrantów z Chin.

Ceniona kadra naukowa

Wykładowcy Z UAM otrzymali propozycję współpracy od uczelni partnerskiej a Northwest Normal University (NNU) w czerwcu 2020. 6 naukowców z UAM otrzymało status profesora wizytującego na chińskich uczelniach. Oznacza to, że pełną rolę promotorów pomocniczych na poziomie studiów magisterskich.

Do tej pory współpraca między polską uczelnią a ośrodkiem akademickim z Lanzhou polegała przede wszystkim na realizacji wspólnych projektów badawczych oraz wymianie akademickiej. NNU przyjął w skład swojego wydziału chemii wykładowców z UAM, którzy będą uczestniczyć w kształceniu doktorantów chińskich.

Współpraca na wielu płaszczyznach

Oczywiście, w tym roku konsultacje wykładowców z UAM ze studentami NNU odbywają się w formie online. Program przewiduje jednak, że jeśli tylko będzie to możliwe, polscy naukowcy będą prowadzić wykłady i zajęcia w Lanzhou. Zapowiada się więc, że współpraca uczelni będzie dotyczyła nie tylko obszarów badawczych, ale również dydaktyki.

 

Obszary zainteresowań chińskich instytucji naukowych to: chemia, elektronika, fizyka, matematyka oraz ochrona środowiska. Promotor pomocniczy otrzyma status profesora wizytującego na chińskim uniwersytecie. W drodze konkursu specjalny certyfikat otrzymali chemicy: prof. Tomasz Pędziński, prof. Maciej Trejda, prof. Marcin Frankowski, prof. Marcin Kwit, prof. Piotr Pawluć oraz prof. Marek Sikorski, wszyscy uzyskali specjalny certyfikat.