Najlepsze kierunki w kraju, podobnie jak przez ostatnie lata, są prowadzone przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zgodnie z rankingiem Fundacji Perspektywy aż 7 kierunków studiów przewodzi rankingom.

Dziewięć obszarów rankingowych

Obok zestawienia szkół wyższych, Perspektywy analizują także kierunki oferowane przez uczelnie. Kierunki podzielone są na: ścisłe, społeczne, humanistyczne, przyrodnicze, ekonomiczne, teologiczne, techniczne, medyczne i o zdrowiu oraz rolnicze, leśne i weterynaryjne. W każdej z dziedzin oceniona została grupa kierunków. Porównano ich poziom na uczelniach w kraju. Najlepsze kierunki w kraju to doskonała wizytówka uczelni!

Jesteście ciekawi, które kierunki zajęły najlepszą lokatę?

Kierunki prowadzone przez UAM także zostały wysoko ocenione. Najlepszymi kierunkami okazały się:

  • filologia angielska,
  • filologie obce,
  • geografia,
  • gospodarka przestrzenna,
  • ochrona środowiska,
  • pedagogika specjalna,
  • turystyka i rekreacja.

Poznaj je bliżej!

Najlepsze kierunki w kraju prowadzone przez UAM. To warto o nich wiedzieć.

Filologia angielska: ze względu na duży wybór specjalności to kierunek dla tych, którzy uwielbiają język angielski i chcą nabyć praktyczne umiejętności posługiwania się nim oraz tych, którzy interesują się literaturą i kulturą angielską i poszerzyć swoją wiedzę o językoznawstwie.

Geografia: kierunek daje możliwość rozwijania wiedzy ze wszystkich działów geografii, a także rozwija wiele umiejętności badawczych, takich jak m.in. gromadzenie i przetwarzanie materiału empirycznego za pomocą nowoczesnych technik komputerowych np. GIS. Ważną częścią studiów są także ćwiczenia terenowe.

Pedagogika specjalna: to studia jednolite magisterskie, które trwają 5 lat. Pierwsze 3 semestry studenci spędzają na wspólnych zajęciach, aby przyswoić podstawy, a następnie rozpoczynają zajęcia specjalizacyjne. Program studiów obejmuje zarówno zajęcia ogólno pedagogiczne, przedmioty z zakresu pedagogiki specjalnej, jak i przedmioty specjalnościowe – praktyczne.

Filologie obce: to kierunki prowadzone na UAM przede wszystkim przez Wydział Neofilologii. To jedna z największych jednostek uniwersyteckich typu neofilologicznego w kraju. Dzięki temu kandydaci na studia mają do wyboru różnorodne kierunki i specjalności. Warto zwrócić uwagę, że oferowane kierunki to filologie łączone oraz specjalności, które UAM prowadzi z uczelniami zagranicznymi.

Gospodarka przestrzenna: to kierunek interdyscyplinarny. Oznacza to, że poza praktycznymi umiejętnościami, przekażemy Ci wiedzę z wielu dyscyplin. Poznasz podstawy geografii, ekonomii, urbanistyki, planowania przestrzennego czy zarządzania. Obok wykładów i ćwiczeń będziesz uczęszczał także na zajęcia laboratoryjne.

Turystyka i rekreacja: studia przygotowują do pracy w bardzo dynamicznie rozwijającym się sektorze gospodarki turystycznej, w którym wzrasta zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę. Łączą wykształcenie uniwersyteckie z praktycznymi kwalifikacjami. Dają solidne podstawy do kształtowania własnej ścieżki zawodowej poprzez wybór spośród wielu specjalności i przedmiotów.

Ochrona środowiska: to dziedzina łącząca wiele obszarów nauki i praktyki zarządzania środowiskiem.  Zajęcia prowadzą specjaliści z różnych dziedzin tj.: ekologii, biologii molekularnej, ekotoksykologii, bioinformatyki, mikrobiologii i hydrobiologii. Studenci biorą udział w specjalistycznych zajęciach terenowych, projektach badawczych, wyprawach naukowych krajowych i zagranicznych.