Chemia dla każdego? Z nami sprawdzisz, czy to dziedzina, w której chcesz się rozwijać. Wydział Chemii UAM przygotował projekt, dzięki któremu niemal każdy może uczestniczyć w wykładach i warsztatach. Jest to możliwe w ramach “Chemicznej klasy mistrzowskiej”.

Chemia dla każdego

Naukowcy z Wydziału Chemii zaplanowali sporo wydarzeń w ramach projektu “EPiC – Edukacja, Popularyzacja i Chemia”, skierowanego do uczniów oraz wszystkich zainteresowanych tą dziedziną nauki. Ze względu na dużą różnorodność zajęcia podzielono na trzy bloki tematyczne. Zróżnicowano też grupy odbiorców:

  • uczniowie szkół podstawowych (6-8 klasa) i średnich;
  • uczniowie szczególnie zainteresowani chemią (np.: uczestnicy olimpiad i konkursów przedmiotowych);
  • osoby dorosłe i starsza młodzież licealna.

– Wierzymy, że zróżnicowana formuła, tematy i poziom zajęć pozwolą wybrać ofertę najlepiej dostosowanej do zainteresowań, umiejętności i szczebla edukacji – mówi prof. Maciej Zalas z Wydziału Chemii. – Liczne zajęcia zrealizowane w postaci warsztatów dadzą możliwość samodzielnego eksperymentowania w dobrze wyposażonych laboratoriach uczelnianych. Mamy nadzieję, że formuła debaty i konkursu, wykorzystane w niektórych wydarzeniach projektu EPiC pozwoli zaktywizować uczestników i skłonić ich do własnych poszukiwań oraz stawiania pytań – dodaje naukowiec.

Bloki tematyczne

Głównym celem zajęć bloku “Dotknąć, poczuć – zrozumieć!“ dla młodzieży ze szkół podstawowych i średnich będzie przybliżenie zasad metody naukowej w poznawaniu praw naukowych rządzących światem oraz ukazanie związków pomiędzy chemią a życiem codziennym (zjawiskami lub technologiami). Formą popularyzacji będą natomiast warsztaty laboratoryjne, ewentualnie uzupełnione o krótkie wprowadzenie teoretyczne lub podsumowanie wyników i obserwacji, uzyskanych w trakcie zajęć. W ofercie znajdą się również wykłady popularno-naukowe ilustrowane pokazem eksperymentów chemicznych.

W ramach zajęć zaproponowanych w bloku „Chemiczna klasa mistrzowska” zrealizowane zostaną zajęcia dla uczniów zainteresowanych chemią, prezentujących wyższy stopień zaawansowania. Zajęcia umożliwią uczestnikom rozwinięcie wiedzy i umiejętności z tematyki wykraczającej znacząco poza materiał szkolny. Planowane są warsztaty (proseminaria) on-line, proseminaria w trybie stacjonarnym w siedzibie Wydziału oraz zajęcia laboratoryjne.

Na „Areopag chemii” złoży się cykl 4 debat z udziałem publiczności. Spotkania mają być poświęcone niebezpieczeństwom i pułapkom pseudo-medycyny (medycyny alternatywnej) oraz roli medycyny opartej na dowodach; transformacji energetycznej; nanotechnologii, jej realnym szansom i płynącym z niej zagrożeniom; problematyce chemii w życiu codziennym, przede wszystkim w żywności i kosmetykach.

Na realizację projektu Wydział Chemii UAM otrzymał finansowanie w ramach programu MEiN Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach: