Przede wszystkim chcemy Wam przypomnieć, że Petuniabukta to Stacja Polarna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Spitsbergenie. Dokładnie stacja polarna w środkowej części największej wyspy archipelagu Svalbard – Spitsbergenie. To najbardziej wysunięta na północ polska stacja badawcza.

Projekt POLARIN

Celem POLARIN będzie promowanie interdyscyplinarnych badań, odpowiadających na wyzwania naukowe w obu regionach polarnych. Kierownik Stacji Polarnej UAM – Krzysztof Rymer, wyjaśnia, że stacja już od kilku lat uczestniczy w finansowanym ze środków Unii Europejskiej projekcie INTERACT. Jednym z największych jego sukcesów było zbudowanie sieci stacji arktycznych i wysokogórskich, które wypracowały wspólne standardy działania oraz udostępniały miejsca dla najlepszych naukowców z całego świata.

– Projekt POLARIN opiera się na podobnych założeniach, ale nie ogranicza się jedynie do stacji znajdujących się na półkuli północnej – mówi Krzysztof Rymer. – Dzięki temu beneficjenci projektu będą mogli korzystać również ze stacji antarktycznych, statków badawczych, czy dostępu do baz danych i rdzeni lodowych. Dla Stacji Polarnej UAM jest to wyjątkowa szansa na zyskanie jeszcze większej rozpoznawalności w międzynarodowym środowisku naukowym, a dzięki środkom finansowym przewidzianym na wymianę transgraniczną, na przyciągnięcie zagranicznych grup badawczych, które będą mogły prowadzić badania naukowe w oparciu o infrastrukturę badawczą UAM na Spitsbergenie – dodaje kierownik Stacji.

Dodatkowe informacje: 

https://polar.amu.edu.pl

Projekt POLARIN jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu HORIZON-INFRA. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia przekaże 14,6 mln euro na jego finansowanie. Oficjalne rozpoczęcie POLARIN zaplanowano na 1 marca 2024 r.