W lutym 2023 roku na Wydziale Prawa i Administracji UAM ruszy nowy program edukacyjny w języku niemieckim: „Poprzez prawo dziedzictwa kulturowego ponad stereotypy – SteReOKultur”. Obejmuje on różnorodne aspekty i uwarunkowania dziedzictwa kulturowego, uwzględniając przy tym specyfikę kulturową regionu Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza Polski.

Program jest skierowany do niemieckojęzycznych zagranicznych studentów i doktorantów – prawa i innych kierunków, zwłaszcza takich, których treści obejmują prawne problemy dziedzictwa kulturowego (np. historia sztuki, geografia społeczna, zarządzanie dobrami kultury, konserwacja dzieł sztuki i in.).

Zasadnicze elementy programu to:

  • połączenie interaktywnego uczenia online z tygodniową szkołą letnią w Polsce,
  • bogate wykorzystanie multimediów i innowacyjnych technik nauczania – m.in. klipy filmowe, gry, quizy, studia przypadków, multimedialne prezentacje, zadania oparte na grywalizacji,
  • udział wykładowców gościnnych z Niemiec, Austrii i Szwajcarii,
  • wycieczki edukacyjne podczas Szkoły Letniej.

Właśnie rozpoczęła się rekrutacja, która jest prowadzona w trybie online na stronie stereokultur.amu.edu.pl. Aby zgłosić się do projektu, wystarczy wypełnić i przesłać formularz online.

Rekrutacja potrwa do 30 stycznia 2023 roku.

Udział zakwalifikowanych uczestników jest w całości pokrywany ze środków projektu.

Odwiedź stronę projektu

Czytaj również: SteReOKultur. Prawa można uczyć inaczej (Uniwersyteckie.pl)