Od zawsze interesuje Cię przestrzeń miejska i chciałbyś uczestniczyć w jej tworzeniu? Chcesz zadbać o rewitalizację zabytków? Wybierz gospodarkę przestrzenną na UAM.

 

Możesz wybrać studia licencjackie, które trwają 3 lata lub 3,5-letnie studia inżynierskie. Zachęcamy też do ich kontynuacji i uzyskania tytułu magistra. Gospodarka przestrzenna to kierunek interdyscyplinarny. Oznacza to, że poza praktycznymi umiejętnościami, przekażemy Ci wiedzę z wielu dyscyplin. Poznasz podstawy geografii, ekonomii, urbanistyki, planowania przestrzennego czy zarządzania.

Na skraju wielu dyscyplin

Obok wykładów i ćwiczeń będziesz uczęszczał także na zajęcia laboratoryjne. Zajęcia, które odbędziesz w trakcie studiów I stopnia, to m. in. urbanistyka, architektura, prawo, ekonomia, gospodarka, rewitalizacja miast, rozwój i polityka regionalna. Zostaniesz też wyposażony w praktyczne umiejętności rysunku technicznego i planistycznego, projektowania komputerowego, projektowania urbanistycznego, planowania przestrzennego, wizualizacji 3 D. Niezwykle cenną umiejętnością jest również obsługa systemów informacji geograficznej GIS.

– Dzięki GIS możemy znacznie lepiej niż dotychczas (tj. przed „rewolucją” cyfrową w badaniach przestrzenno-ekonomicznych) nie tylko dokonywać opisu rozkładu przestrzennego zjawisk społeczno-ekonomicznych, ale przede wszystkim zyskujemy narzędzia do znacznie lepszego ich wyjaśniania i przewidywania. Jednak GIS to nie tylko narzędzia (sprzęt i oprogramowanie), w postaci „magicznej skrzynki”, z której otrzymuje się ładnie wyglądające mapy. Może przede wszystkim jest to nauka bazująca na danych przestrzennych i metodach analizy przestrzennej. GIS łącząc naukę z praktyką działania, ułatwia m.in. podejmowanie decyzji lokalizacyjnych (np. lokalizacja nowego przedszkola czy sklepu, przebieg drogi) czy też pozwala analizować i przewidywać przestrzenną dyfuzję zjawisk społeczno-gospodarczych (np. rozprzestrzenianie się innowacji czy chorób zakaźnych). Tym samym GIS wykorzystując i przetwarzając dane wraz z ich analizą przestrzenną, prowadzą do poszerzenia wiedzy o zjawiskach społeczno-gospodarczych. To zaś pozwala na podejmowanie optymalnych decyzji, wspomagając wszelkiego rodzaju decydentów w tym zakresie – wyjaśnia kierownik kierunku gospodarka przestrzenna, dr Michał Dolata.

Praktyka także podczas ćwiczeń terenowych

Podczas studiów odbędziesz 120 godzin praktyki zawodowej. Pomoże Ci to w przyszłej pracy zawodowej. Gospodarka przestrzenna to kierunek, który łączy wiele dziedzin i wymaga wielu umiejętności praktycznych, dlatego obok praktyk, przygotowaliśmy też ćwiczenia terenowe.

– Ćwiczenia terenowe na kierunku Gospodarka Przestrzenna odbywają się zarówno po pierwszym jak i po drugim roku studiów – mówi kierownik studiów na kierunku gospodarka przestrzenna.

Dodaje, że celem ćwiczeń po pierwszym roku jest zapoznanie z podstawową wiedzą na temat organizacji i prowadzenia badań w terenie z zakresu społeczno-ekonomicznych podstaw gospodarki przestrzennej oraz jej specyfiki uzależnionej od  konkretnego obszaru. Ćwiczenia te odbywają się w różnych regionach Polski.

– Po drugim roku studiów ćwiczenia terenowe poświęcone są praktycznym aspektom gospodarki przestrzennej. Ukierunkowane są one na nabywanie umiejętności i kompetencji społecznych związanych przede wszystkim z inwentaryzacją urbanistyczną oraz przygotowywaniem opracowań planistycznych. Istnieje także możliwość uczestnictwa w ćwiczeniach terenowych o charakterze przygranicznym (Polska-Niemcy) oraz ćwiczeniach zagranicznych (Gruzja). Zajęcia terenowe tego typu oferują studentom możliwość zapoznania się z szerokim spektrum przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych oraz historycznych uwarunkowań gospodarki przestrzennej w kontekście międzynarodowym – wyjaśnia dr Michał Dolata.

Czym możesz zająć się po studiach na tym kierunku?

Będziesz mógł pracować w zespołach projektowych zajmujących się planowaniem przestrzennym, podjąć się działalności renowacyjnej, rehabilitacyjnej i rewitalizacyjnej przestrzeni zurbanizowanych. W przyszłości możesz zajmować się także zarządzaniem jednostkami samorządu terytorialnego.

 

– Nasi absolwenci najczęściej podejmują zatrudnienie w: w jednostkach administracji rządowej i samorządowej – np. w urzędach gmin, urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich. Pracują w firmach przygotowujących opracowania planistyczne – np. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Są zatrudniani też w firmach zajmujących się planowaniem strategicznym – np. przygotowujących strategie rozwoju lokalnego – wylicza kierownik kierunku gospodarka przestrzenna.

 

Gospodarka przestrzenna to kierunek oferowany przez Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Siedzba budynku znajduje się na kampusie Morasko. To nowoczesny budynek z doskonałym wyposażeniem wspierającym prowadzenie zajęć. Sam kampus to przyjazna infrastruktura i tereny zielone idealne do odpoczynku między zajęciami.


 

Chcesz wiedzieć więcej o rekrutacji?

Poznaj Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej!