Kierunki przyrodnicze na UAM to kilkanaście propozycji studiów I stopnia oraz oferta kierunków prowadzonych na II stopniu. Przyszli studenci mogą wybrać spośród ofert przygotowanych przez Wydział Biologii oraz Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych.

Kierunki przyrodnicze na wydziałach UAM

Kierunki przyrodnicze i studia o tym charakterze kojarzą Ci się z pewnością z uczelniami o takim profilu. Tymczasem Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czeka na kandydatów z bardzo atrakcyjną propozycją. To studia oferowane przez dwa wydziały. Jeśli interesuje Cię biologia, poznaj lepiej ofertę Wydziału Biologii. Jeśli bliższe są Ci kierunki geograficzne, dowiedz się o propozycjach Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych.

 

Zarządzanie środowiskiem na UAM 

Zarządzanie środowiskiem na UAM to studia, które mają wyposażyć studentów w praktyczne umiejętności. W trakcie dwóch pierwszych semestrów zdobędziesz wiedzę o komponentach środowiska przyrodniczego: litosferze, atmosferze, hydrosferze, pedosferze i biosferze. W kolejnych miesiącach nauki poznasz też interakcje zachodzące pomiędzy nimi oraz relacje człowieka ze środowiskiem.

Geografia

To kierunek, który umożliwia szczegółowe poznanie szeregu relacji człowiek – środowisko oraz rozwijanie wiedzy ze wszystkich działów geografii. Studenci zdobędą wiele umiejętności badawczych, takich jak m.in. gromadzenie i przetwarzanie materiału empirycznego za pomocą nowoczesnych technik komputerowych np. GIS. Ważną częścią studiów są także ćwiczenia terenowe, podczas których studenci mają możliwość poznania różnych regionów Polski i ich zróżnicowania geograficznego.

Biotechnologia

Studia skupiają się na najnowszych osiągnięciach biologii molekularnej i biotechnologii. Poznasz mechanizmy kierujące procesami zachodzącymi w komórkach, aby później wiedzę tę wykorzystywać w praktyce. Zdobędziesz wiedzę o technikach i narzędziach stosowanych
do rozwiązywania zadań z zakresu biotechnologii.