Studia dla osób z niepełnosprawnościami na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są prostsze niż dotychczas. To dlatego, że UAM jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce realizuje strategię uniwersytetu otwartego dla studentów z niepełnosprawnościami. W związku z tym wprowadzono rozwiązania, które mają ułatwić im podjęcie nauki u nas.

Ułatwienia dotyczą dostępności budynków, organizacji zajęć, ale też sposobu komunikowania się. 90% obiektów, budynków dydaktycznych, naukowo-badawczych, sportowych oraz domów studenckich jest dostępnych dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. W 2018 roku oddano do użytku, po gruntownym remoncie, Dom Studencki Hanka, który jest przystosowany dla studentów z niepełnosprawnościami. Do ich dyspozycji są także pokoje z komunikatami świetlnymi dla studentów nie(do)słyszących w akademikach Zbyszko i Jagienka.

Studia dla osób z niepełnosprawnościami wymagają także wprowadzenia dodatkowych działań i indywidualnych rozwiązań. Przyznawane jest specjalne stypendium dla studentów UAM z niepełnosprawnościami. Istnieje także możliwość Indywidualnej Organizacji Studiów, która jest odpowiedzią na ich potrzeby i możliwości.

Pozostałe formy to:

  • wsparcie asystenta dydaktycznego/ tłumacza języka migowego;
  • wypożyczanie sprzętu wspomagającego słyszenie – systemów FM;
  • lektoraty języka angielskiego dla studentów nie(do)słyszących w Multimedialnej Pracowni Nauki Języków Obcych;
  • zajęcia z praktycznej nauki języka polskiego dla studentów nie(do)słyszących;
  • zajęcia logopedyczne;
  • spotkania z konsultantem ds. trudności w procesie studiowania;
  • udział w obozach sportowych i szkoleniowych (w tym w Letniej Szkole Języka Angielskiego w Gdańsku, Spotkaniu Adaptacyjnym dla Studentów I roku).
Działalność „Ad Astra”

Na uwagę zasługuje także działalność Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra”, które wspiera studentów UAM, ale także stwarza możliwości naukowe, sportowe czy towarzyskie. Stowarzyszenie organizuje obozy adaptacyjne oraz inicjuje działania zmierzające do integracji wszystkich studentów UAM.

Ponadto dla studentów z niepełnosprawnościami uruchomiono już 7 sekcji sportowych: pływanie, szachy, bowling, goalball, boccia, tenis stołowy oraz bilard. Zajęcia w ramach tych dyscyplin prowadzą trenerzy Studium WF i Sportu UAM.

Poszczególne formy pomoc zostały opisane w zakładce Studenci z niepełnosprawnościami.

Więcej dowiesz się z Informatora dla studentów z niepełnosprawnościami.