Współpraca uczelni z biznesem to popularna praktyka. Dzięki takim relacjom otwiera się sporo ciekawych możliwości dla studentów. Dlatego warto, abyście dowiedzieli się o bliższej współpracy UAM i firmy GFT.

 

Współpraca trwa już od dłuższego czasu, ale w październiku UAM i firma GFT podpisały porozumienie. Na jego mocy firma GFT otrzymała tytuł Partnera Wydziału Matematyki i Informatyki UAM. GFT to firma technologiczna. Współpraca uczelni z biznesem przyniosła korzyści studentom kierunków ścisłych. Skorzystają na tym również kandydaci na studia na UAM.

 

Współpraca uczelni z biznesem to obopólne korzyści

Na Wydziale Matematyki i Informatyki uruchomiony zostanie nowy przedmiot „Rozwiązania chmurowe w praktyce, z użyciem Google Cloud Platform”. Firma powoła zespół specjalistów, który w praktyczny sposób wprowadzi studentów w najnowsze rozwiązania jednego z największych na świecie dostawców chmury obliczeniowej.

 

Nowy wspólnie prowadzony przedmiot będzie obejmował 30 godzin. 20 godzin będzie poświęcone na praktyczne ćwiczenia. Studenci będą bezpłatnie korzystać z narzędzi dostarczonych przez firmę Google, która jest globalnym partnerem GFT. Dzięki tej współpracy uczelni z biznesem, studenci poznają zagadnienia z obszaru przetwarzania dużych zbiorów danych w chmurze, bezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, konteneryzacji czy migracji aplikacji i danych na chmurę.

 

To nie koniec planów

– Umowa pomoże nam zacieśnić i kontynuować współpracę w ramach różnych projektów. Mamy w planach uruchomienie nowego kierunku studiów związanego ze sztuczną inteligencją, gdzie również potrzebna będzie współpraca z firmami takimi jak GFT. – zapowiedział prof. Krzysztof Dyczkowski, dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.

 

Współpraca uczelni z biznesem ma różne oblicza

Wojciech Mach, Dyrektor Zarządzający GFT Poland wyjaśnia, jakie korzyści osiąga firma GFT. Na rynku pracy wciąż braku bardzo dobrze przygotowanych specjalistów. Współpraca umożliwi studentom budowanie potrzebnych na rynku kompetencji od podstaw.