Rekrutacja na UAM rozpocznie się 1 czerwca. Dla wszystkich, którzy chcieliby połączyć swoją pasję z nauką mamy dobre wiadomości. W ofercie uczelni pojawi się kierunek, który wzbudzi zainteresowanie wśród zapalonych graczy. Od 1 października 2021 roku możesz rozpocząć studia licencjackie na kierunku groznawstwo.

 

Rekrutacja na UAM: to warto wiedzieć o groznawstwie

Groznawstwo to kierunek oferowany przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej. Dla kogo ten kierunek? Oczywiście dla osób pasjonujących się grami wideo oraz szeroko rozumianą kulturą medialną.

Program zajęć sprawia, że studenci będą spoglądać na fenomen gier cyfrowych wielowymiarowo. W trakcie 6 semestrów ocenią to zjawisko przez pryzmat badań humanistycznych: filmoznawczych, literaturoznawczych i medioznawczych.

Najpierw teoria, a potem praktyka?

Część praktyczna studiów wyposaża w przydatne umiejętności. Przede wszystkim studenci będą mieli możliwość rozwijania swoich indywidualnych zainteresowań. Wśród przedmiotów praktycznych znajdują się m .in. podstawy scenariopisarstwa, terapeutyczne funkcje gier, analiza ruchu i performens. Dowiedzą się też, jak wykorzystywać gry w edukacji i w życiu społecznym oraz poznają tajniki kreatywnego pisania oraz nabędą umiejętności potrzebne w animowaniu kultury oraz w nowoczesnej krytyce i publicystyce w obszarze game studies.

Wiedza teoretyczna, którą przyswoją to informacje z zakresu historii, teorii i analizy gier wideo. Będzie ona potrzebna do krytycznego i twórczego omawiania oraz analizy gier cyfrowych. Do analizy gier cyfrowych niezbędne będzie też wiedza na temat filmu, literatury, kultury popularnej i mediów digitalnych.

Przydatne umiejętności

Program zajęć jest dostosowany do potrzeb i oczekiwań studentów, ale co ważne – opowiada też wymogom rynku pracy w tym sektorze. W trakcie 3 lat studenci będą rozwijać umiejętności pisania i mówienia o grach wideo, dzięki czemu odnajdą się na rynku krytyki i publicystyki growej. Zajęcia takie, jak grywalizacja, kultura e-sportu, Virtual Reality – pozwolą na zdobywanie kompetencji w zakresie organizacji wydarzeń związanych z grami wideo. Praktyczne i teoretyczne zajęcia dotyczące rynku gier wideo, organizacji produkcji, scenariopisarstwa oraz warsztatu testera i lokalizacji gier (przeprowadzane m.in. w Laboratorium Eksperymentalnych Mediów im. Stanisława Lema na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM), przygotują studentów do podjęcia zawodu w przestrzeni game devu.

Kompetencje groznawcze, literaturoznawcze, filmoznawcze oraz medioznawcze – zdobyte w ramach zajęć teoretycznych – zostaną zweryfikowane i uzupełnione podczas praktyk studenckich realizowanych w firmach tworzących i promujących gry oraz w innych instytucjach branżowych.

Rekrutacja na studia, a zawodowa przyszłość

Absolwent kierunku groznawstwo będzie przygotowany do pracy w:

  • branży medialnej poświęconej grom cyfrowym (m.in. prasa kulturalna, czasopisma branżowe, telewizyjne kanały e-gamingowe, portale o tematyce growej);
  • przedsiębiorstwach związanych z rynkowym funkcjonowaniem gier wideo (m.in. firmy analityczne, laboratoria medialne, wydawcy i dystrybutorzy);
  • sektorach zajmujących się animacją kultury cyfrowej oraz edukacją medialną;
  • instytucjach organizujących wydarzenia gamingowe (m.in. festiwale growe, targi gier cyfrowych, turnieje e-sportowe, game jamy, konwenty fanowskie);
  • branży game development (m.in. testowanie gier, projektowanie fabuł, konsultacje scenariuszowe).

– Na kierunku zajmowano by się grami, głównie wideo, ale nie tylko. To zaledwie pierwszy krok do realizacji szerszej wizji badawczo-dydaktycznej, która w finalnym kształcie miałaby przybrać formułę centrum naukowego, opartego na współpracy z uznanymi w środowisku badaczami oraz z firmami zajmującymi się produkcją i promocją gier – mówi prof. UAM Wojciech Otto, dyrektor Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM.

Więcej informacji na temat groznawstwa można znaleźć na stronie poświęconej kierunkowi.
Rekrutacja na UAM: groznawstwo i Centrum Gier – dowiedz się więcej!