Studia magisterskie na UAM mogą być kontynuacją studiów licencjackich, ale mogą być także zupełnie nowym rozdziałem. Takie możliwości dają nowe kierunki, które pojawiły się w ofercie uczelni. Są to propozycje studiów magisterskich w języku angielskim.

Oba kierunki prowadzone są przez Wydział Anglistyki. Są to: Language and Communication in Healthcare i Language, Mind, Technology. Jeśli biegle mówisz w języku angielskim i nie boisz się wyzwań – to studia dla Ciebie!

Language and Communication in Healthcare – studia magisterskie na UAM

Język i komunikacja w ochronie zdrowia to studia drugiego stopnia, które nie tylko pokażą Ci, jak ważna jest komunikacja pacjenta i lekarza, ale też pomogą Ci zostać specjalistą  w tej dziedzinie. W trakcie 6 semestrów studiów magisterskich na UAM nauczysz się rozmawiać z pacjentem w stresie, dowiesz się jak komunikować się w pandemii oraz jak przyjaźnie komunikować się z osobą potrzebującą pomocy.

– Absolwent będzie dysponował nowoczesną wiedzą i umiejętnościami jej zastosowania dla wspólnego dobra, jakim jest zdrowie i jakość życia ludzi – podkreślają twórcy kierunku.

 

Praktyczne warsztaty i kurs kompetencji miękkich

Oprócz praktycznej wiedzy dotyczącej komunikacji, w programie studiów magisterskich na UAM znajdują się też warsztaty z projektowania interfejsów głosowych, coachingu, audiodeskrypcji i technik teatralnych w szkoleniu medycznym. Studenci odbywają również praktyki w przychodni zdrowia i Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Kierunek pozwoli rozwinąć tzw. kompetencje miękkie, bardzo pożądane na rynku pracy: komunikatywność, kreatywność, krytyczne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów i prezentowania wyników własnej pracy, a także wrażliwość i otwartość na grupy społeczne zagrożone wykluczeniem. Absolwenci będą mieli szansę na zatrudnienie w nowoczesnej i przyjaznej ochronie zdrowia, w instytucjach wspomagających porozumienie i opiekę w Polsce i za granicą.

 

Language, Mind, Technology

To studia magisterskie, które skupiają się na badaniu języka i umysłu wykorzystując nowoczesne narzędzia i metody obliczeniowe. W związku z rosnącą cyfryzacją, nowy kierunek wychodzi naprzeciw przemianom zachodzącym w sferze społecznej, gospodarczej oraz na rynku pracy, gdzie coraz większą wagę przywiązuje się do wykorzystania technologii informatycznych, jak również kompetencji miękkich i zaawansowanej znajomości języka angielskiego.

Studia magisterskie na UAM stawiają na interdyscyplinarność

Studia poświęcone są  zintegrowanemu podejściu do badań językoznawczych. Łączą wiedzę z dziedzin nauki takich jak psycholingwistyka, neuronauka kognitywna, językoznawstwo kliniczne czy lingwistyka komputerowa. Poznasz nie tylko teoretyczne ujęcie, ale także perspektywę eksperymentalną.

W trakcie studiów zapoznasz się również z zagadnieniami związanymi z programowaniem, sztuczną inteligencją, przetwarzaniem języka naturalnego oraz ze statystyką.

Absolwenci kierunku będą mieli szansę znaleźć zatrudnienie w sektorach związanych z: językoznawstwem (np. terapia mowy, technologia językowa), psychologią (np. badania nad emocjami i wielojęzycznością), obróbką, analizą i wizualizacją danych (np. Data Science), analizą statystyczną danych językowych (np. Facebook, Google) , mediami elektronicznymi i reklamą, pracą naukową i dydaktyczną, pracą inżynieryjno-techniczną (np. technik laboratorium).