Progi punktowe to dla kandydatów starających się o przyjęcie na studia sprawa najwyższej rangi. Wielokrotnie i w skupieniu przeliczają swoje wyniki matur i przeszukują sieć, aby upewnić się, jakie mają szanse na przyjęcie na wymarzony kierunek czy na wybraną uczelnię.

 

Tymczasem ubiegając się o przyjęcie na studia prowadzone przez UAM, nie warto skupiać się na progach punktowych. Są one zmienne i zależne od kilku czynników. Nie publikujemy ich, ponieważ rzeczywiste dane są dostępne dopiero po zakończeniu rekrutacji. Nie warto też szukać czy sugerować się informacjami z poprzednich lat. Dlaczego?

Progi punktowe wyznaczają kandydaci biorący udział w rekrutacji. Oznacza to, że nie tworzymy algorytmów, które pomogą nam wyliczyć minimalną liczbę punktów potrzebną do przyjęcia. Każdego roku mamy przecież do czynienia z zupełnie nową grupą maturzystów. Chcemy więc stworzyć im jak najbardziej korzystne warunki rekrutacji.

Progi punktowe – z czego wynikają?

Studia na UAM poprzedza rekrutacja, podczas której podajecie wyniki matur. Na każdym kierunku wskazane są przedmioty oraz przelicznik punktów. Jest też informacja o liczbie miejsc na dane studia. W praktyce oznacza to, że progi punktowe zależą od wyników matur z wymaganych przedmiotów. Natomiast próg na dany kierunek wyznacza ostatnia osoba z listy przyjęta do wyczerpania limitu miejsc.

 

Progi punktowe a studia zaoczne

To zasady rekrutacji na studia stacjonarne oferowane przez UAM. Natomiast na studia niestacjonarne, na większości kierunków, obowiązuje rekrutacja na podstawie złożonych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc. Warunkiem przyjęcia na studia w takich sytuacjach jest więc złożenie kompletu dokumentów i opłacenie zapisu w określonym terminie, ale przed wypełnieniem limitu miejsc. Nie ma wówczas punktacji ani rankingu.

Są jednak studia niestacjonarne, na które rekrutacja odbywa się na podstawie rankingu ocen. Warto więc zapoznać się z zasadami rekrutacji dla wybranego kierunku korzystając z wyszukiwarki kierunków.

 

Limity miejsc na poszczególne kierunki znajdziecie w Systemie Internetowej Rekrutacji w informacjach o kierunku.