Studia na UAM: pedagogika w rankingu „Perspektyw” najlepsza w kraju. Jesteś zdecydowany na studia pedagogiczne, ale wciąż nie zdecydowałeś się na uczelnie? Dowiedz się dlaczego poznańska pedagogika jest tak dobrze oceniania.

 

Pedagogika na pierwszym miejscu – co na studiach?

 

 • studia umożliwiają zdobycie wiedzy pedagogicznej, socjologicznej, filozoficzno-etycznej i psychologicznej potrzebnej do zrozumienia kontekstów kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej
 • oferujemy wiele specjalności, między innymi skupiające się wokół pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, edukacji medialnej i zajęć komputerowych, animacji społeczności lokalnych, komunikacji i poradnictwa społecznego
 • doświadczona i profesjonalna kadra dydaktyczna oraz ugruntowana pozycja na rynku zapewniają studentom rozwój własnych zdolności interpersonalnych i umiejętność odnalezienia się na rynku pracy

 

Studia na UAM: pedagogika ma jeszcze więcej zalet!

 • interdyscyplinarny charakter kształcenia
 • bogata oferta specjalności
 • zdobywanie wiedzy z różnych obszarów pedagogiki ogólnej, socjologii, psychologii, antropologii, resocjalizacji, penitencjarystyki
 • nacisk na zdobywanie umiejętności praktycznych i łączenie teorii z praktyką
 • kształcenie języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
 • ciekawe miejsca praktyk

 

Pedagog i dużo innych możliwości zawodowych

W zależności od wybranej specjalności:

 • pedagog w: domach kultury, klubach seniora, świetlicach szpitalnych
 • nauczyciel – arteterapeuta, w świetlicach szkolnych
 • nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
 • praca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach pomocy i opieki społecznej, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, domach dziecka, schroniskach dla ofiar patologii w rodzinie, internatach, świetlicach środowiskowych i terapeutycznych, organizacjach charytatywnych, zakładach karnych
  i  poprawczych

 

Pobierz prezentację kierunku (pdf)

 

Dowiedz się więcej: