Za nami ogłoszenie list rankingowych kandydatów przyjętych na studia. Zdążyli już też potwierdzić chęć studiowania lub zrezygnować z nauki w roku akademickim 2022/2023. My natomiast śpieszymy z informacją o II naborze.

Jeśli nie dostałeś się na wymarzone studia lub zbyt późno zdecydowałeś się na udział w rekrutacji na UAM, masz jeszcze szansę. Trwa II nabór dla kandydatów na studia I stopnia. W ofercie jest kilkanaście kierunków prowadzonych w trybie stacjonarnym. To między innymi biofizyka, geografia, gospodarka przestrzenna, pedagogika, praca socjalna czy studia slawistyczne.

Kierunki I stopnia z dodatkową rekrutacją znajdziesz w wyszukiwarce kierunków wybierając z boku I stopień, studia stacjonarne i dodatkowa rekrutacja. Możesz też przejść do spisu tych kierunków, klikając w udostępniony przez nas link.
Przypominamy, że w wyszukiwarce znajdziecie opis kierunku, informacje o możliwościach podjęcia pracy po danym kierunku oraz kompetencje absolwenta, a także wymagania rekrutacyjne. Warto zwrócić także uwagę na indywidualny harmonogram rekrutacji oraz limit dostępnych w II naborze miejsc.
Przypominamy, że wzorem poprzednich lat proces rekrutacji na studia na UAM zachodzi w pełni online. Poszczególne kroki w Systemie Internetowej Rekrutacji pokazujemy w tutorialu.