Zarządzanie środowiskiem na UAM to oferta studiów licencjackich oraz magisterskich. Po zakończeniu 3 lat nauki możesz zdecydować o kontynuowaniu nauki na studiach magisterskich. Kierunek oferowany jest przez Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych.

Od teorii do praktyki

Zarządzanie środowiskiem na UAM to studia, które mają wyposażyć studentów w praktyczne umiejętności. W trakcie 6 semestrów zdobędziesz wiedzę i doświadczenie w wielu obszarach związanych z zarządzaniem środowiskiem. Jak wygląda program studiów?

W trakcie dwóch pierwszych semestrów zdobędziesz wiedzę o komponentach środowiska przyrodniczego: litosferze, atmosferze, hydrosferze, pedosferze i biosferze. W kolejnych miesiącach nauki poznasz też interakcje zachodzące pomiędzy nimi oraz relacje człowieka ze środowiskiem. Nauczysz się także sporządzania dokumentów niezbędnych w postępowaniach administracyjnych.

Ćwiczenia terenowe to ważna część nauki

Zarządzanie środowiskiem na UAM to kierunek, na którym realizowane są również ćwiczenia terenowe oraz ćwiczenia praktyczne w siedzibie wydziału. To czas, w którym dowiesz się jak pozyskać dane środowiskowe wykorzystując nowoczesne metody, tj. próbkowanie, bezzałogowe statki powietrzne, kartowanie terenowe. Nauczysz się również ich interpretacji w odpowiednio wyposażonych laboratoriach.

Natomiast w trakcie zajęć w laboratorium komputerowym, zostaniesz ekspertem z zakresu wykorzystania technologii GIS. Zdobędziesz także umiejętność interpretacji map tematycznych, zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych. Wiedzę nabytą podczas zajęć studenci uzupełniają w trakcie lokalnych, krajowych i zagranicznych ćwiczeń terenowych oraz praktyk zawodowych, nabywając dodatkowych umiejętności technicznych, ekonomicznych oraz organizacyjnych w zarządzaniu środowiskiem.

Zarządzanie środowiskiem na UAM – ułatwimy Ci rozwijanie pasji!

Studenci geografii rozwijają swoje zainteresowania w ramach sekcji i grup roboczych Studenckiego Koła Geografów im. Stanisława Pawłowskiego. Działają między innymi sekcje: Kształtowania i Ochrony Środowiska, Teledetekcji, Klimatologii oraz Hydrologii. Ukończenie kierunku ZŚ jest równoznaczne z osiągnięciem znajomości języka obcego na poziomie B2 z uwzględnieniem języka specjalistycznego niezbędnego do wykonywania zawodu.

Co z przyszłością zawodową?

Zastanawiasz się nad możliwościami zawodowymi po studiach na kierunku zarządzanie środowiskiem? Absolwenci znajdują pracę w wielu miejscach. To doskonale przygotowanie do pracy na różnych szczeblach administracji samorządowej i rządowej, w instytucjach ochrony środowiska, placówkach naukowo-badawczych, pracowniach projektowych, krajowych i zagranicznych firmach konsultingowych związanych z przygotowaniem opracowań przyrodniczych dla jednostek administracji państwowej. Ponadto mogą ubiegać się o pracę w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej oraz w służbach państwowych odpowiedzialnych np. zarządzanie kryzysowe oraz ochronę przyrody.

Dowiedz się więcej o kierunku!