Naukowcy z UAM prowadzą badania w różnych miejscach na świecie. Wrzesień to czas, kiedy pracownicy i studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu szczególnie intensywnie organizują zajęcia i wyjazdy terenowe. 

 

Aktualnie grupa badaczy z UAM przebywa w Portugalii. Naukowcy z Wydziału Biologii oraz Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych prowadzą badania w ramach projektu naukowego TSUNASTORM, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w okolicach Sagres.

Interdyscyplinarny zespół (biolog prof. UAM dr hab. Mikołaj Kokociński, geolodzy dr Robert Jagodziński, dr Krzysztof Pleskot, oraz student geologii i biologii Piotr Rozwalak) pod kierownictwem prof. UAM dr. hab. Witolda Szczucińskiego od kilku dni prowadzi badania na wybrzeżu Algavre (Martinhal). Mają one dać odpowiedź, jakie cechy zachowane w osadach pozwolą rozróżnić te naniesione przez fale tsunami, sztormy czy powodzie.

Pierwsze dni to rekonesans, rozpoznanie zróżnicowania terenu, kartowanie morfologii oraz pierwsze wkopy i wiercenia, które pozwolą zlokalizować miejsca do bardziej szczegółowych badań. Badacze współpracują z portugalskim zespołem kierowanym przez prof. Pedro Costa.

 

Zdjęcie: Facebook Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM