Collegium Polonicum w Słubicach świętuje w 2021 roku jubileusz 30-lecia. Niemal 30 lat temu, w 1991 roku został reaktywowany Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i w tym samym roku narodziła się idea utworzenia w tym symbolicznym miejscu, na granicy, polsko-niemieckiej placówki naukowej. I tak oto Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą wspólnie powołali Collegium Polonicum w Słubicach.

Jubileusz 30-lecia będzie miał inny charakter, niż zamierzano. Część uroczystości odbędzie się online lub będzie miała charakter hybrydowy, a II Zjazd Absolwentów odbędzie się prawdopodobnie dopiero w 2022 roku, aby można było spotkać się na żywo.

Mimo to Collegium Polonicum będzie świętowało przez cały rok 2021. Odbędzie się dyskusja panelowa dotycząca transgranicznej nauki zaplanowana na czerwiec. Jesienią odbędą się wernisaż wystawy malarskiej „Portrety Collegium Polonicum”, przedstawiającej osoby związane z życiem placówki oraz prezentacja albumu fotograficznego.

Z okazji 30-lecia powstało jubileuszowe logo oraz pierwszy polsko-niemiecki kalendarz, uwzględniający dni świąteczne z obu stron Odry, co wielu instytucjom ułatwia pracę i planowanie spotkań.

Studenci Collegium Polonicum obecnie uczą się zdalnie, ale ich grono nieustannie się powiększa. Jest to rezultat poszerzania oferty edukacyjnej.

W najbliższych planach jest uruchomienie nowego kierunku studiów gospodarka przestrzenna z dwoma specjalnościami:

  • rewitalizacja miast i obszarów wiejskich
  • planowanie strategiczne i przestrzenne w logistyce i transporcie.

Oczywiście, pogłębiana jest współpraca z Uniwersytetem Europejskim Viadrine we Frankfurcie nad Odrą, w ramach której planowane są kolejne projekty dydaktyczno-naukowe. Warto przypomnieć, że już teraz absolwenci Collegium Polonicum mogą otrzymać dwa dyplomy: polski i niemiecki. To ich ogromny atut na dynamicznym rynku pracy.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Filii lub jej ofercie edukacyjnej? Odwiedź stronę : www.cp.edu.pl!

Interesuje Cię jak studiuje się w Collegium Polonicum? Koniecznie przeczytaj ten artykuł!

Zobacz także Prezentację Collegium Polonicum w portalu