Polecamy wykład prof. UAM dr hab. Małgorzata Praczyk z Wydziału Historii UAM:

„Historia środowiskowa w dobie antropocenu”

 

 

 

Fot. A. Wykrota