Polecamy wykład profesora Andrzeja W. Nowaka. „Kruchy żywot państwa i nauki” to pierwszy wykłazd z cyklu UAMówi: