Prawo to kierunek studiów cieszący się dużym zainteresowaniem. Liczba chętnych na prawo na UAM od dawna utrzymuje się na wysokim poziomie. Nic dziwnego, prawo to kierunek prowadzony na Wydziale Prawa i Administracji – wydziale z kategorią A+.

 

Co to jest A+?

Wydziały poddawane są kontroli, którą przeprowadzają Komitety Ewaluacji Jednostek Naukowych. Rolą tych jednostek jest ocena kompleksowej działalności naukowej jednostek. W 2017 roku Wydział Prawa i Administracji UAM jako jedyny z wydziałów prawa w Polsce i jeden z dwóch na uczelni (obok Wydziału Anglistyki) uzyskał najlepszą z możliwych kategorię A+.

 

Prawom a może prawo europejskie?

Prawo to studia bardzo wymagające, a nauce tego kierunku sprzyja zachowanie ciągłości. Dlatego to studia pięcioletnie, które kończysz uzyskaniem tytułu magistra. Przez ten czas zdobędziesz wiedzę opartą na prawie polskim i europejskim. Nauczysz się także dokonywać wykładami prawa i poznasz mechanizmy tworzenia takich wykładni. Studia pozwolą Ci też na zdobycie uniwersalnej wiedzy i umiejętności takich jak rozumienie tekstów prawnych, logiczne rozumowanie, interpretowanie przepisów. Zdobycie tytułu magistra prawa otworzy przed Tobą wiele drzwi kariery zawodowej: w sądownictwie, prokuraturze, adwokaturze, ale też w sektorze obsługi prawnej biznesy czy pracy w administracji państwowej i samorządowej.

Prawo europejskie to z kolei kierunek, który pozwoli Ci opanować dwa języki obce, a podczas prowadzonych zajęć poznasz zasady prawa i polityki Unii Europejskiej. Studenci prawa europejskiego uczą się też analizowania procesów społecznych, pracy w grupie i organizowania zespołu. Niezwykle praktyczną wiedzą jest też znajomość metod pozyskiwania i przekazywania informacji. Prawo europejskie daje kwalifikacje do pracy w administroacji unijnej, rządowej i samorządowej, ale też w placówkach kulturalnych, naukowych i wydawniczych, środkach masowego przekazu, podmiotach ubiegających się o fundusze unijne i administrujących programami unijnymi.

Co jeszcze dla studentów prawa?

Studenci prawa mogą spędzić kilka miesięcy w Hiszpanii, Grecji, Holandii, Wielkiej Brytanii, a nawet w Finladii, Turcji czy Litwie. To możliwe dzięki propozycjom wymiany studenckiej. Wydział stwarza natomiast możliwości publikowania swoich artykułów naukowych w prowadzonym wydawnictwie. Najważniejsze jednak, że prawo to kierunek, który wykładają na UAM nie tylko świetni wykładowcy, ale doświadczeni praktycy. Tacy mentorzy to nieocenione wsparcie przy wyborze kariery zawodowej.

Wiedzieliście, że absolwentami wydziału są m .in. Andrzej Stelmachowski, Jan Nowak-Jeziorański, Krzysztof Skubiszewski, Hanna Suchocka czy Jerzy Waldorff?