Rekrutacja na semestr letni trwa od 1 lutego 2023 roku. W ofercie UAM znajdziecie osiem propozycji. Są to kierunki oferowane przez kilka wydziałów. Oczywiście łączy je typ studiów. Są to studia magisterskie dla absolwentów studiów inżynierskich.

Rekrutacja na semestr letni – propozycje

Aplikacje Internetu Rzeczy

Kierunek łączy trzy obszary i jest umiejscowiony zarówno w obszarze praktycznym (informatyka, programowanie, prowadzenie firmy i jej miejsce w gospodarce oraz zastosowania nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych), jak i teoretyczno-modelowym (nowe metody e-gospodarki i e-biznesu, modele biznesowe i technologie oraz analiza techniczno-ekonomiczna projektów).

Poznaj szczegóły rekrutacji

Chemia

W trakcie trzech semestrów zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu chemii analitycznej, fizycznej, organicznej, nieorganicznej, technologii chemicznej. Zindywidualizowane zajęcia laboratoryjne umożliwią Ci praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w nowoczesnych laboratoriach badawczych oraz krytyczną ocenę otrzymanych wyników badań eksperymentalnych w oparciu o najnowszą literaturą fachową.

Poznaj szczegóły rekrutacji

Geoinformacja

To kierunek, który wyposaży Cię w pogłębioną wiedzą w zakresie narzędzi i algorytmów geoinformacyjnych. Dowiesz się, jak wykorzystać wiedzę na temat metod eksploracji danych (data mining) i ich zastosowania do analizy dużych zbiorów danych, ze szczególnym uwzględnieniem danych geoprzestrzennych. Odryjesz również zaawansowane metody geoinformacyjne do analizowania, modelowania i rozwiązywania aktualnych problemów przyrodniczych oraz społeczno-gospodarczych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.

Poznaj szczegóły rekrutacji

Geologia, specjalność geologia inżynierska i hydrogeologia

Jesteś już inżynierem? Interesujesz się procesami zachodzącymi w skorupie ziemskiej? Chcesz rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie hydrogeologii i geologii inżynierskiej? Po tych studiach staniesz się poszukiwanym na rynku pracy specjalistą od migracji zanieczyszczeń, geotechnicznych zaawansowanych badań in situ i laboratoryjnych, modelowania systemów wodonośnych, geofizycznych badań podłoża budowlanego, projektowania i dokumentowania geologiczno-inżynierskiego.

Poznaj szczegóły rekrutacji

Gospodarka przestrzenna

Ten kierunek czerpie z dorobku wielu nauk m.in.: geografii, ekonomii, urbanistyki, planowania przestrzennego czy zarządzania. Dzięki temu zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje, które umożliwią Ci działalność w zespołach projektowych z zakresu planowania przestrzennego, udział w procesach zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego czy prowadzenie działalności renowacyjnej, rehabilitacyjnej oraz rewitalizacyjnej.

Poznaj szczegóły rekrutacji

Informatyka

Podczas trzech semestrów studiów udoskonalisz swoje umiejętności z uczenia maszynowego, widzenia komputerowego czy przetwarzania języka naturalnego. Poznasz tajniki zabezpieczenia informacji przed ich wrogim przejęciem. Jako absolwent dziennych studiów magisterskich zostaniesz specjalistą z zakresu cyberbezpieczeństwa lub sztucznej inteligencji czy projektowania algorytmów.

Poznaj szczegóły rekrutacji

Kartografia i geomatyka

W trakcie trzech semestrów dowiesz się jak wykorzystać technologie w kartografii i geowizualizacji i poznasz sposoby zastosowania procesu geomatycznego. Nauczysz się projektowania etapów procesu geomatycznego w postaci ciągu czynności cyfrowo-obliczeniowo-wizualizacyjnych. Zostaniesz przygotowany do zarządzania danymi przestrzeni geograficznej w aplikacjach desktopowych i mobilnych w odpowiednio dobranych „workspacach”: geodezyjnym, teledetekcyjno-fotogrametrycznym, geoinformacyjnym i kartograficznym.

Poznaj szczegóły rekrutacji

Rekrutacja: propozycja ze Słubic

Kulturoznawstwo, specjalność komunikacja międzykulturowa

Studia prowadzone wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie n/Odrą w Collegium Polonicum w Słubicach. Informujemy, że aby zostać studentem tego kierunku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu należy być najpierw studentem kierunku Sprachen Komunnikation und Kulturen in Europa-track: Intercultural Communication na Uniwersytecie Europejskim Viadrina (EUV).

Poznaj szczegóły rekrutacji