Interesuje Cię rekrutacja na studia oferowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu? Chcesz poznać szczegóły postępowania rekrutacyjnego? Dzielimy się dziś najważniejszymi informacjami. Te daty warto znać!

Najważniejsza data dla kandydatów na studia to oczywiście start rekrutacji. Przypominamy, że cały proces rekrutacyjny odbywa się za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji, a pierwszym krokiem jest założenie konta w SIR. Proces rekrutacyjny rusza 1 czerwca 2021 roku. To data wspólna dla studiów stacjonarnych i zaocznych: I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich.

Jeżeli  wybierasz się na stacjonarne jednolite studia magisterskie lub stacjonarne studia licencjackie (I stopnia), warto znać także te daty:
 • 1 czerwca: rozpoczęcie rejestracji w SIR,
 • 12 lipca: ostatni dzień rejestracji, zapisu na kierunek, wprowadzenie wyników matury, opłacenie zapisu,
 • 19 lipca: ogłoszenie list rankingowych.
Jeśli wybierasz się na niestacjonarne jednolite studia magisterskie lub niestacjonarne studia licencjackie, a postępowanie kwalifikacyjne zakłada konkurs świadectw:
 • 1 czerwca: rozpoczęcie rejestracji w SIR,
 • pozostałe terminy dla kolejnych etapów (zakończenie rejestracji, opłacenie zapisu, rozpoczęcie egzaminów (jeśli są przewidziane), ogłoszenie list rankingowych, składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia) określone zostaną przez poszczególne podkomisje rekrutacyjne.
Jeśli wybierasz się na niestacjonarne jednolite studia magisterskie lub niestacjonarne studia licencjackie, a postępowanie kwalifikacyjne polega na złożeniu wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc:
 • 1 czerwca: rozpoczęcie rejestracji w SIR,
 • pozostałe terminy dla kolejnych etapów (zakończenie rejestracji, opłacenie zapisu, rozpoczęcie, składanie dokumentów) określone zostaną przez poszczególne podkomisje rekrutacyjne.

Rekrutacja na studia II stopnia

W rekrutacji biorą udział maturzyści, ale nie tylko. Rekrutacja na studia dotyczy także studentów, którzy po 3 latach nauki otrzymali tytuł licencjata i chcą kontynuować studia. Do wyboru mają stacjonarne oraz niestacjonarne studia drugiego stopnia. Jakie terminy są dla nich istotne?

Jeśli wybierasz się na studia stacjonarne lub niestacjonarne drugiego stopnia, a postępowanie kwalifikacyjne polega na złożeniu  wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc:
 • 1 czerwca: rozpoczęcie rejestracji w SIR,
 • pozostałe terminy dla kolejnych etapów (zakończenie rejestracji, opłacenie zapisu, składanie dokumentów) określone zostaną przez poszczególne podkomisje rekrutacyjne.
Jeśli wybierasz się na studia stacjonarne lub niestacjonarne drugiego stopnia, a postępowanie kwalifikacyjne jest inne niż  wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc, jak np. ranking ocen na dyplomie, egzaminy:
 • 1 czerwca: rozpoczęcie rejestracji w SIR,
 • pozostałe terminy dla kolejnych etapów (zakończenie rejestracji, opłacenie zapisu, składanie dokumentów, egzaminy wstępne (jeśli są przewidziane)) określone zostaną przez poszczególne podkomisje rekrutacyjne.