Studenci UAM mogą korzystać z bogatej oferty wymiany akademickiej. Uczelnia bierze udział w programach wymiany umożliwiając studentom, doktorantom i pracownikom naukę, staże i praktyki. Poza programami typu Erasmus, MOST, CEEPUS działają także umowy bilateralne. 

Szkoła letnia w Indonezji to właśnie efekt owocnej współpracy między uczelniami. Trzy lata temu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawarł umowę dwustronną z Universitas Brawijaya. Współpracę utrudniały obostrzenia związane z pandemią, ale podczas spotkania delegacji obu uczelni, ustalono plan na najbliższe miesiące.

Szkoła letnia dla studentów UAM

W planie znalazła się organizacja szkoły letniej, która umożliwi studentom UAM poznanie Indonezji oraz jej języka, a studentom z Indonezji umożliwią nie tylko poszerzenie wiedzy i światopoglądów, ale i zrealizowania jednego z marzeń — zobaczenia śniegu na żywo. Wymiana studencka organizowana w formie szkoły letniej ma być cykliczna.

Co więcej w ramach współpracy?

UAM w ramach współpracy zaprosił też studentów z Universitas Brawijaya do udziału w zajęciach prowadzonych w ramach cyklu AMU-PIE. W tym czasie w Indonezji został wprowadzony komponent „Independent Campus”, który nie tylko umożliwia, ale wręcz zachęca studentów uczelni indonezyjskich do opuszczenia macierzystej uczelni na 3 semestry i spędzenia 1,5 roku na innych uczelniach w tym za granicą. Można więc spodziewać się także kolejnych pomysłów i propozycji wymiany.