Informatyka kwantowa to nowy kierunek, który pojawi się w ofercie edukacyjnej UAM. Jednak pierwszy nabór na niego rozpocznie się podczas przyszłorocznej rekrutacji, a pierwszy rocznik rozpocznie naukę  w roku akademickim 2023/2024. Kierunek powstanie przy współpracy z firmą IBM.

Informatyka kwantowa to interdyscyplinarny kierunek studiów, łączący w sobie obszary wiedzy z zakresu fizyki i informatyki. Studia te będą kształcić specjalistów w zakresie wdrażania technologii kwantowych w przemyśle związanym z technologiami informatycznymi, a także pracowników badawczych w podstawowych dziedzinach fizyki. Studenci informatyki kwantowej zdobędą wiedzę i kompetencje w zakresie samodzielnego tworzenia i optymalizacji programów na komputerach lub symulatorach kwantowych, a także zostaną zaznajomieni z istniejącymi algorytmami kwantowymi.

UAM współpracuje z IBM

Informatyka kwantwa powstała w wyniku współpracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i IBM Quantum Network. To ciekawe rozwiązanie, ponieważ  pozwoli studentom na pracę z unikatowymi w skali międzynarodowej technologiami, jak np. w pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej hubie kwantowym, powstający w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS). Kierunek ten wpisuje się też w zaangażowanie UAM w konsorcjum Klastra Q – Klastra Technologii Kwantowych.

– Obecnie komputery kwantowe oferują nowe algorytmy i nowe sposoby przetwarzania informacji, pozwalające na szybsze rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych spotykanych np. w medycynie, chemii, ochronie środowiska, bankowości, logistyce i zarządzaniu – mówi prorektor UAM prof. Michał Banaszak – Potrzebni są specjaliści łączący wiedzę z zakresu fizyki kwantowej z doświadczeniem i umiejętnościami tradycyjnie uważanymi za informatyczne. Ani klasyczne wykształcenie w zakresie fizyki, ani też tradycyjne wykształcenie inżynierskie nie przygotowują absolwenta do tego typu zadań, zwłaszcza w obliczu zmieniającego się obecnie rynku pracy wynikającego z wdrażania technologii kwantowych. Większe możliwości stwarza umiejętność powiązania kompetencji ścisłych związanych z fizyką kwantową oraz kompetencji z zakresu informatyki stosowanej – dodaje prorektor prof. Michał Banaszak.

Kompetencje absolwentów

W toku studiów zdobędziecie kompetencje z zakresu różnych dziedzin informatyki, cyfrowego przetwarzania danych i cyberbezpieczeństwa. Dodatkowo, pogłębicie wiedzę z fizyki teoretycznej i eksperymentalnej.