Jesteś dobrze zorganizowany, rzetelny, sumienny i cenisz te cechy u innych? Lubisz przejrzyste zasady? W dodatku od zawsze chciałeś pracować z drugim człowiekiem? Jeśli doskonale czujesz się jako zarządzający projektem lub zespołem, to koniecznie przeczytaj ten tekst. W naszym spisie kierunków znajduje się sporo propozycji, które łączą Twoje cechy osobowości z Twoimi planami zawodowymi.

Administracja bez tajemnic

Jedną z propozycji jest oczywiście administracja. W trakcie 3 lat nauki opanujesz podstawy prawa, administracji i ekonomii. Studia pozwolą Ci także rozwinąć zdolności analitycznego myślenia oraz zapewnią praktykę w sprawnym posługiwaniu się środkami informacji. Poznasz też zasady postępowania administracyjnego oraz zasady inicjowania współpracy o charakterze regionalnym.

Rekrutacja na studia: zarządzanie państwem

Jeśli oczami wyobraźni widzisz siebie w roli przywódcy, to zarządzanie państwem może stać się kierunkiem, który gładko skieruje Cię do celu. Kariera w instytucji państwowej? Kierownicze stanowisko w sektorze publicznym? Przygotujemy Cię! Poznasz podstawy wiedzy o państwie, polityce, administracji oraz zarządzaniu publicznym. Nauczysz się zarządzania w sektorze publicznym. Nauczysz się też zarządzania potencjałem oraz dowiesz się jak projektować kampanie wyborcze. Odbędziesz warsztaty efektywności osobistej. Pomożemy Ci rozwinąć także kompetencje związane ze sztuką prezentacji i wystąpień publicznych.

Administracja samorządowa: specjalność na politologii

Jeśli masz pewność, że właśnie ten rodzaj administracji to kierunek, z którym chcesz związać swoją zawodową przyszłość — wybierz politologię. Po roku zajęć ogólnych rozpoczniesz naukę na specjalności: administracja samorządowa. W trakcie studiów poznasz zasady funkcjonowania państw oraz organizacji społecznych, zrozumiesz reguły politycznej rywalizacji. Dowiesz się, czym jest władza oraz jakie pokusy czyhają na tych, którzy ją sprawują.

Rekrutacja na studia: zarządzanie i prawo w biznesie

Jeszcze jedną propozycją studiów na UAM jest kierunek związany z prawem. To miejsce dla tych, którzy są przedsiębiorczy i chcą rozwijać właśnie te talenty. W trakcie studiów poznasz zasady współpracy biznesu z administracją państwową i samorządową oraz zdobędziesz wiedzę na temat ograniczeń prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Otrzymasz również praktyczną wiedzę i zdobędziesz umiejętności w zakresie tworzenia i prowadzenia własnego biznesu.

Studia II stopnia: zarządzanie oświatą

Jeśli ukończyłeś już studia związane z pedagogiką i chcesz uzupełnić swoją wiedzę, aby znaleźć się wśród kadry zarządzającej instytucjami oświatowymi, poznaj propozycję studiów magisterskich. Podczas tych dwóch lat poznasz prawo oświatowe, zasady finansowania oświaty. Dowiesz się jak planować pracę w placówce oświatowo-wychowawczej i jak zarządzać zasobami ludzkimi oraz rozwiązywać konflikty. Podczas zajęć nauczysz się wykonywać nadzór pedagogiczny. Pokażemy Ci jak skupić się na własnym rozwoju zawodowym oraz rozwoju nauczycieli.

Każdy z uczestników w trakcie studiów będzie miał możliwość przygotowania portfolio z materiałami i narzędziami przydatnymi do pracy menedżerskiej. Po zakończeniu studiów możliwe są konsultacje, diagnozy i szkolenia absolwentów w ich drodze zawodowej.

Rekrutacja na studia: poznaj zasady

Zarządzanie państwem

Administracja

Zarządzanie oświatą

Politologia

Zarządzanie i prawo w biznesie