Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie mają coraz mniej czasu. Zostały tylko dwa rekrutacji. Aplikować możesz do 11 lipca, korzystając z Systemu Internetowej Rekrutacji.

Jak wygląda rekrutacja na UAM?

Cały proces rekrutacji odbywa się online. Na proces rekrutacji składa się kilka kroków. Każdy z nich ma swoje ramy czasowe, a także określone zasady. Wszystkie etapy naboru realizujesz, korzystając z Systemu Internetowej Rekrutacji. Platforma działa pod adresem rekrutacja.uam.edu.pl. Pierwszym krokiem jest założenie konta w SIR. Kolejnym wybranie kierunku (w niektórych przypadkach specjalności) i dodanie go do „koszyka”.

Wykonaj te kroki do 11 lipca

Pamiętaj, że nie ma limitu kierunków, na które możesz aplikować. Jednak, aby zapis był wiążący, koniecznie jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej. Opłacasz każdy z kierunków, a kwota nie podlega zwrotowi (opłata rekrutacyjna to opłata za udział w postępowaniu rekrutacyjnym). Na podjęcie decyzji, które kierunki są dla Ciebie ważne, masz czas do 11 lipca. To bardzo ważny termin, ponieważ to też ostatni dzień na wprowadzenie wyników matury do SIR. Wybór czy podać wszystkie wyniki, czy tylko te wskazane w systemie należy do Ciebie. Warto jednak wprowadzić wszystkie wyniki, ponieważ System Internetowej Rekrutacji automatycznie wybierze najkorzystniejszą kombinację wyników uwzględnionych na danym kierunku.

Pamiętaj, że data ostatecznego zapisu oznacza, że zapis na kierunek musi mieć status „opłacony”, co jest widoczne w krokach rekrutacji w zakładce „Podsumowanie”

Jak sprawdzić status rekrutacji?

Na koncie w Systemie Internetowej Rekrutacji, w zakładce „Moje zapisy”, pokazany jest bieżący status rekrutacji. Gdy na danym kierunku zostaną ogłoszone wyniki postępowania kwalifikacyjnego – w tej zakładce pojawi się informacja o liczbie punktów uzyskanych oraz wymaganych do zakwalifikowania, oraz informacja o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.

Sprawdź szczegółowy harmonogram rekrutacji