Jesteś humanistą? Na naszej uczelni znajdziesz propozycje studiów aż na sześciu wydziałach. Kierunki, które oferujemy, pozwolą Ci zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy antropologa, kulturoznawcy, a nawet filozofa.

Kierunki humanistyczne – dla kogo?

To propozycja, którą szczególnie docenią miłośnicy sztuki, kultury, historii, a także osoby interesujące się filologią, teologią, państwem. Warto też wspomnieć, że absolwenci kierunków humanistycznych ze względu na swoje wszechstronne wykształcenie są cenionymi pracownikami na rynku pracy. Ich kompetencje odpowiadają także różnorodnym oczekiwaniom pracodawców.

Etnologia (studia I stopnia | studia II stopnia)

Studia przygotują Cię do współpracy międzykulturowej, z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę dziedzictwa materialnego i niematerialnego. Zdobędziesz umiejętność organizacji pracy i animacji różnych grup (społecznych, etnicznych, zawodowych), a także proponowania własnych pomysłów. Program studiów zawiera przedmioty do wyboru dające Ci możliwość indywidualnego kształtowania intelektualnej drogi rozwoju, które zgrupowane są w następujących blokach: studia regionalne, badania terenowe, kolokwia antropologiczne, wykłady monograficzne kierunkowe.

Kulturoznawstwo (studia I stopnia | studia II stopnia)

Interdyscyplinarny charakter studiów pozwala zachować szerokie perspektywy teoretyczne, a jednocześnie pomoże Ci przygotować się do pełnienia różnorakich ról zawodowych związanych z działalnością kulturalną. Program studiów zawiera przedmioty fakultatywne – wybierane przez studenta, zebrane w czterech zestawach tematycznych: kultura popularna, krytyka artystyczna, animacja kultury, kultura partycypacji i aktywizmu. Sam dowolnie komponujesz zakres problematyki – możesz przez czas trwania studiów podążać jednym pakietem tematycznym lub zmieniać go w zależności od zainteresowań. Dzięki tym studiom osiągniesz kompetencje społeczne, niezbędne do współpracy, również międzynarodowej, z organizatorami i twórcami kultury; umiejętność organizacji pracy i animacji różnych grup, realizacji zespołowych projektów kulturalnych, a także proponowania własnych, innowacyjnych pomysłów.

Wiedza o teatrze (studia I stopnia)

Zajmujemy się różnymi typami widowisk, dzięki czemu poznasz i zrozumiesz przemiany zachodzące w coraz silniej steatralizowanej kulturze współczesnej. Łączymy rozmaite punkty widzenia różnych dyscyplin – muzykologii, antropologii kultury, filozofii, historii sztuk, psychologii, socjologii oraz wiedzy o mediach. Zajęcia podzielone są na cztery ścieżki tematyczne rozwijające różne kompetencje:

  • dramaturgia i krytyka,
  • historia teatru,
  • praktyki społeczno-artystyczne i kuratorskie,
  • audiosfery,
  • terytoria humanistyki.

Poznańska teatrologia stwarza okazję do wszechstronnych działań praktycznych. Możesz tworzyć własne przedsięwzięcia zarówno podczas zajęć, jak i w Teatrologicznym Kole Naukowym oraz w ramach festiwalu Nowa Siła Kuratorska. Przygotujemy Cię do wykonywania pracy koncepcyjnej i programowej  w teatrze (dramaturgia, kuratorstwo, działania artystyczno-społeczne, animacja muzyki). Nauczymy Cię również organizacji życia artystycznego ze szczególnym uwzględnieniem teatru i muzyki (promocja, produkcja, zarządzanie).

Filozofia (studia I stopnia | studia II stopnia)

Jeżeli bliskie są Ci pytania: Co jest słuszne? Jak być powinno? To te studia są dla Ciebie! Filozofia to nie tylko umiejętność logicznego myślenia, ale i wiedza o co, i jak pytać. Program studiów filozoficznych pozwala doskonalić umiejętności interpretowania i analizy fenomenów świata kultury, polityki czy nowych technologii. Przygotujemy Cię do bycia nowoczesnym humanistą z szeroką wiedzą na temat klasycznych problemów filozoficznych. Jeśli nie zadowalają Cię proste i łatwe odpowiedzi, to mamy studia stworzone dla Ciebie. Studiując filozofię, poszerzysz horyzonty i zdobędziesz niezbędne umiejętności, by z łatwością odnaleźć się w zawodach wymagających oczytania oraz wszechstronnych kompetencji. Wyrazisz siebie i zostaniesz lepiej zrozumiany!

Filozofia (rekrutacja na specjalność)

Chcesz skutecznie komunikować się we współczesnym świecie? Pragniesz lepiej zrozumieć otaczający Cię świat? Komunikacja społeczna przygotuje Cię do bycia aktywnym uczestnikiem społeczeństwa informacyjnego! Program studiów łączy w sobie refleksję filozoficzną z rozwijaniem kompetencji komunikacyjnych. Informacja i komunikacja to słowa klucze do współczesnego świata. Pomożemy Ci zyskać szerokie horyzonty myślowe i pokażemy jak kreować wizerunek, zarządzać zasobami informacyjnymi oraz budować sieci kontaktów społecznych. Kończąc studia, przestaniesz być biernym konsumentem mediów społecznościowych. Zyskasz szerokie perspektywy zawodowe, bo dziś każda firma czy instytucja potrzebuje specjalistów i specjalistów do spraw komunikacji.

Media interaktywne i widowiska (studia II stopnia)

Jeśli interesujesz się współczesną kulturą cyfrową, sztuką interaktywną, grami wideo, działaniami krytycznymi wykorzystującymi technologie – to te właśnie studia są dla Ciebie niepowtarzalną okazją rozwinięcia wiedzy i zdobycia profesjonalnych kompetencji. Większość zajęć ma charakter projektowy. Skupiamy się na realizacji projektów zespołowych, umiejętności prowadzenia krytycznych dyskusji. Zajmujemy się też prototypowaniem adekwatnych rozwiązań dla współczesnych problemów kulturowych, cyfrowych, społecznych, środowiskowych. Otrzymasz także dostęp do oprogramowania i sprzętu, który umożliwia im zdobycie praktycznego doświadczenia oraz wiedzy z zakresu projektowania obrazu, dźwięku, prototypowania interakcji i komunikacji multimedialnej.