Studia na UAM to propozycja blisko 300 kierunków i specjalności. Kierunek dla siebie znajdą humaniści, ale też umysły ścisłe. Propozycje są bardzo różnorodne. W dodatku dyplom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zdobywają także osoby studiujące w zamiejscowych filiach. Dziś podzielimy się z Wami informacjami o kierunku prowadzonym na Wydziale Artystycznym w Kaliszu. Dlaczego warto studiować ochronę dóbr kultury?

 

Ochrona Dóbr Kultury – co warto wiedzieć o tych studiach na UAM?

 • Dla wszystkich, którzy pragną czynnie zajmować się promocją i ochroną dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.
 • Unikalne studia w skali Polski.
 • Interdyscyplinarny kierunek kształtujący szerokie horyzonty myślowe.
 • Zdobędziesz wiadomości z zakresu historii sztuki, historii kultury, historii cywilizacji, antropologii kultury, archiwistyki, filozofii kultury, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa, muzealnictwa, dziedzictwa kulturowego w regionie oraz prawnych aspektów ochrony dóbr kultury.

 

Dlaczego warto wybrać ochronę dóbr kultury na UAM?

 • Praktyki terenowe, których celem jest wdrożenie studentów do konfrontowania wiadomości uzyskanych z literatury z samodzielną interpretacją obiektów zabytkowych.
 • Zajęcia terenowe na obszarze Wielkopolski oraz tygodniowe praktyki na Pomorzu Gdańskim.
 • Wycieczki przedmiotowe do Berlina w celu zapoznania się  ze znajdującymi się tam fundamentalnymi dla cywilizacji eksponatami światowego dziedzictwa kulturowego.
 • Łączą wiedzę teoretyczną z zakresu dziejów sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego z wieloma praktycznymi umiejętnościami (w zakresie identyfikacji, dokumentacji
  i wartościowania zabytków).

Jakie są możliwości zawodowe?

 • praca w instytucjach działających na rzecz kultury: muzeach, galeriach i antykwariatach, w działach public relation, czy instytucjach lub fundacjach działających na rzecz dziedzictwa kulturowego
 • działalność na rzecz ochrony, promocji i upowszechniania dziedzictwa kulturowego
 • kierowanie polityką ochrony dziedzictwa kulturowego w samorządach różnego szczebla
 • moderowanie i obsługa ruchu turystycznego w zakresie turystyki kulturowej
 • budowanie strategii turystycznej i udostępniania dóbr kultury
  oraz świadczenia usług turystycznych w tym zakresie

 

Pobierz prezentację o kierunku (pdf)