Sprawdź dlaczego warto wybrać kierunek Fizyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu!

Dlaczego warto studiować fizykę na UAM?

 • Kierunek przeznaczony jest dla ludzi ciekawych, z pasją poznawania świata i procesów nim rządzących;
 • studiowanie fizyki pozwala poszerzyć horyzonty i zdobyć wiedzę potrzebną na rynku pracy;
 • program studiów rozszerzony jest o wiedzę z zakresu podstawowych technik informatycznych, nanotechnologii, fizyki fazy skondensowanej i informatyki kwantowej;
 • studenci mają do dyspozycji bogate zaplecze laboratoryjne;
 • kadra naukowo-dydaktyczna. jest pomocna i otwarta na nowości.

Specjalności na kierunku fizyka na UAM

 • Fizyka doświadczalna: fizycy doświadczalnicy wykonują eksperymenty, żeby zbadać nowe zjawiska i sprawdzić przewidywania teoretyczne. Niezwykle istotnym elementem pracy fizyka jest konstrukcja własnej unikatowej aparatury pomiarowej. 
 • Fizyka teoretyczna: prowadzone są teoretyczne prace badawcze na najwyższym światowym poziomie. Wyróżniające kierunki badań to teoria układów składających się z wielu cząstek. Badacze starają się stworzyć modele opisujące jak najwierniej rzeczywistość oraz rozmaite zjawiska.
 • Nanotechnologia: zdobędziesz specjalistyczne kompetencje
  i umiejętności w zakresie technik stosowanych w Nanotechnologii (otrzymywanie i charakterystyka nanostruktur, bionanotechnologia, mikroskopia elektronowa, spintronika).
 • Nauczanie fizyki i chemii: studia kończyć się będą uzyskaniem uprawnień do nauczania fizyki w szkole podstawowej i dodatkowo można będzie uzyskać uprawnienia do nauczania chemii. Absolwenci studiów licencjackich będą mogli uzyskać uprawnienia do nauczania w szkołach ponadpodstawowych na studiach
  II stopnia.

Więcej atutów kierunku

 • wysoka jakość kształcenia potwierdzona wyróżniającą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
 • ścisły związek prowadzonej dydaktyki z nauką uprawianą na światowym poziomie,
 • doskonale wyposażone laboratoria oraz zajęcia prowadzone przy użyciu aktualnie wykorzystywanej aparatury badawczej,
 • możliwość włączenia się już od pierwszych lat w działalność naukową wydziału,
 • szeroka oferta zajęć do wyboru.

Pobierz prezentację kierunku [plik .PDF]