Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze na UAM: dwa państwa, dwa uniwersytety, dwa systemy prawne i trzy dyplomy – a to wszystko w pięć lat! Kierunki studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzone są także przez zamiejscowe filie. Studenci wybierający naukę w  Collegium Polonicum w Słubicach otrzymują dyplom dwóch uniwersytetów: UAM oraz Viadriny.

 

Ugruntowana renoma i perspektywy zawodowe

Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze zapewniają pracę w zawodach typowo prawniczych w Polsce i w Niemczech (adwokat, radca prawny, sędzia, prokurator, notariusz, komornik). Ich absolwenci są też szczególnie przygotowani do obsługi międzynarodowego obrotu prawnego w ramach transgranicznie działających korporacji. Są również przygotowani do pracy w europejskich i międzynarodowych organizacjach oraz urzędach.

Dwa w jednym  – jak wygląda nauka?

Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze prowadzone są wspólnie przez dwie uczelnie: UAM oraz Uniwersytet Europejski Viadrina. Trzon studiów to jednolite studia magisterskie, ale równolegle z nimi biegną niemieckie studia licencjackie (Bachelor of Laws, LL.B.) oraz masterskie (Master of Laws, LL.M.). Po trzech latach otrzymujesz więc niemiecki dyplom, a po kolejnych dwóch polski i niemiecki. Plan studiów ułożony jest w taki sposób, że kierunki nakładają się na siebie, co umożliwia studiowanie bez zwiększonego obciążenia.

Wiesz, że studia na dwóch uczelniach to możliwość korzystania z licznych przywilejów i zniżek studenckich w obydwu krajach?

 

 

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Uczymy nie tylko prawa – zarówno polskiego, jak i niemieckiego. Szczególny nacisk kładziemy na budowanie tzw. kompetencji miękkich, jak retoryka, sztuka dyskusji czy mediacji. Możesz uczyć się także kolejnych języków obcych w ramach działającego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina Centrum Języków Obcych.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem wyjątkowych Polsko-Niemieckich Studiów Prawniczych!

 

 

 

Miejsce i języki

Zajęcia z prawa niemieckiego odbywają się w Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, a z zakresu prawa polskiego – w Collegium Polonicum w Słubicach. Budynki, choć znajdują się formalnie w dwóch różnych państwach, oddalone są od siebie faktycznie o 1,5 km, co umożliwia sprawne przejście między nimi w kilka minut.

Możesz także korzystać z bezpłatnego dla studentów autobusu transgranicznego – linia 983 (dzięki legitymacji studenckiej, która umożliwia korzystanie ze środków transportu publicznego na terenie Brandenburgii i Berlina. Koszty tego biletu są już zawarte w semestralnej opłacie na Viadrinie w wysokości około 300 Euro).

Ponieważ zajęcia odbywają się w obydwu językach, wymagana jest na starcie biegła znajomość języka zarówno polskiego, jak i niemieckiego.

 

Uważasz, że Twój niemiecki wymaga „doszlifowania”? Serdecznie zapraszamy na bezpłatny wakacyjny kurs językowy Viadrina Law Track!

 

Rekrutacja i stypendia startowe

Rekrutacja na Polsko – Niemieckie Studia Prawnicze odbywa się na podstawie wyników matury oraz znajomości języka niemieckiego. Zapraszamy do kontaktu – odpowiemy na wszystkie pytania! Dla osób rozpoczynających studia z polską maturą przewidziane jest stypendium startowe w wysokości 300 euro miesięcznie. Jest ono wypłacane przez pierwszy rok studiów, od drugiego roku ubiegać można się o stypendia za wyniki w nauce, stypendium socjalne czy inne specjalne stypendia.