Filologia polska to studia, które zawsze cieszą się popularnością. Nic w tym dziwnego. Zapewniają wiele możliwości rozwoju. Język polski to Twój ulubiony przedmiot? Poprawna polszczyzna jest dla Ciebie ważna? Cenisz polską literaturę?

Odpowiedzi brzmią tak, ale wciąż się wahasz? Postaramy się pomóc Ci w podjęciu decyzji przedstawić kierunek filologia polska na UAM. 3-letnie studia I stopnia, które kończysz – uzyskując tytuł licencjata, możesz oczywiście kontynuować na studiach magisterskich. Warto jednak wiedzieć, że już studia licencjackie otwierają wiele perspektyw zawodowych.

Co w trakcie studiów?

Filologia polska to więcej niż studia nad polszczyzną. W trakcie 3 lat nauki poznasz najnowszą literaturę polską, zdobędziesz wiedzę o historycznym rozwoju języka polskiego i historii literatury polskiej po 1918 roku. Filologia polska pomoże Ci także zrozumieć poetykę i wykonać analizę dzieła literackiego. Nauczysz się porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych w języku rodzimym i obcym, ale też wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje dla celów badawczych lub zawodowych. Filologia polska to studia, które przygotują Cię do formułowania i wyrażania własnych poglądów, argumentowania i dyskusji, a także wyciągania wniosków.

Po pierwsze, praktyka

Oczywiście, filologia polska to kierunek, który wymaga przyswojenia wiedzy teoretycznej. Studia oprócz wiedzy teoretycznej gwarantują jednak także zdobycie umiejętności podczas zajęć praktycznych. Zdobyta wiedza ma stanowić fundament dla profesjonalnych działań. Dlatego podczas zajęć nie zabraknie dyskusji, podczas których będziesz uczył się formułowania własnych poglądów i ich argumentowania. W trakcie studiów wielokrotnie dokonasz publicznej prezentacji i wykonasz samodzielne analizy.

– Charakter praktyczny mają zajęcia z bloku Warsztat polonisty: Pisanie, Czytanie, Mówienie. Praktyczne są zajęcia specjalnościowe, przygotowujące do pracy w zawodzie, prowadzone przez najlepszych specjalistów – obok nauczycieli akademickich są to także przedstawiciele instytucji zewnętrznych, reprezentanci różnych branż. Umiejętności praktyczne ćwiczone są także podczas praktyk, do odbycia których zobowiązani są studenci wszystkich specjalności. Praktyki dają szanse na poznanie rynku pracy, zdobycie doświadczenia i nawiązanie kontaktów niezbędnych w dalszym życiu zawodowym – wyjaśnia dr Sylwia Karolak, wicedyrektor ds. studenckich i dydaktyki Instytutu Filologii Polskiej UAM.

Filologia polska – jakie specjalności do wyboru?

  • Artystycznoliteracka: masz lekkiego pióro i już teraz piszesz do szuflady? W przyszłości chcesz zostać pisarzem, reportażystą lub copywriterem?
  • Animacja kultury: praca w placówkach kultury jest Ci bliska? Zajmujesz się promocją kultury? To specjalność dla Ciebie!
  • Dziennikarska: marzysz o pracy dziennikarza, publicysty, a może prezentera? Interesujesz się rolą rzecznika prasowego?
  • Komunikacja medialna:  wiążesz swoje plany zawodowe z działalnością marketingową, reklamową?
  • Logopedyczna: uważasz, że zawód logopedy medialnego, szkolnego lub surdologopedą jest dla Ciebie? Wybierz naszą specjalność!
  • Nauczycielska: praca w szkole jest Twoim marzeniem? Dzięki nam zostaniesz nauczycielem języka polskiego!
  • Wydawnicza: po tych studiach możesz podjąć pracę w instytucjach zajmujących się działalności wydawniczą i księgarską!
  • Dokumentalistyczno-bibliotekarska: praca w bibliotece, muzeum czy archiwum to praca dla Ciebie? Pomożemy Ci zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne w tej pracy!

Pełne wsparcie przy organizacji praktyki zawodowej

– Student otrzymuje pełne wsparcie podczas organizacji praktyk oraz w czasie ich przebiegu. Praktyki odbywają się (w zależności od wybranej specjalności) w: wydawnictwach, szkołach, przedszkolach, centrach kultury, bibliotekach, redakcjach czasopism, radiu, telewizji, agencjach PR, agencjach artystycznych i reklamowych, muzeach, teatrach, galeriach, fundacjach, instytucjach kultury, instytutach polskich za granicą, szpitalach, gabinetach neurologopedycznych, przychodniach logopedycznych i wielu innych. Lista miejsc, w których odbyć można praktyki jest bardzo długa. Instytut Filologii Polskiej współpracuje w tym zakresie z wieloma podmiotami – informuje dr Sylwia Karolak.

To najlepsza polonistyka w Polsce! W rankingach kierunków studiów Perspektywy 2018 i 2019 poznańska polonistyka zajęła w swojej kategorii I miejsce, a w roku 2020 – II. Doskonale przygotowujemy naszych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy. Kształcimy wydawców, redaktorów, logopedów, nauczycieli, tłumaczy, krytyków literackich, pisarzy, kuratorów literatury, animatorów kultury, bibliotekarzy, dziennikarzy, medioznawców, copywriterów, specjalistów ds. reklamy i marketingu oraz content marketingupublic relations, a także komunikacji medialnej.

dr Sylwia Karolak

Poznaj Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej!

Dowiedz się więcej o rekrutacji na kierunek filologia polska!