Naukowcy z UAM będą uczestniczyć w projekcie, który wprowadzi innowacyjne rozwiązanie w rolnictwie. Projekt będzie realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i firmę POLDRONE Sp. z o.o z Gniezna.

Naukowcy z UAM w zespole projektowym

Dzięki współpracy powstanie usługa informatyczna dla rolnictwa przyszłości – SenseCrops. To narzędzie oparte na sztucznej inteligencji. Zostanie skonstruowane tak, aby w każdej fazie wzrostu rośliny (pszenica ozima, rzepak, kukurydza) rolnicy otrzymali informację o przewidywanych plonach, ale też niezbędnej ilości nawozu czy informacje o stanie nawodnienia, z uwzględnieniem podziału na jednorodne części pól i szczegółową informację dotyczącą stanu gleby. Dane niezbędne do wykonania tych analiz zbierze dron latający nad polem uprawnym.

Niemal 9 mln złotych na badania

Konsorcjum otrzymało grant NCBiR w ramach konkursu Szybka Ścieżka “Agrotech”, a efektem współpracy ma być prototyp systemu na określonym poziomie gotowości technologicznej. Całkowity koszt projektu to prawie 9 mln zł.

Na czym polegać będą prace?

Jak tłumaczy prof. UAM dr hab. inż. Cezary Kaźmierowski: – Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R (działalność badawczo-rozwojowa) nad innowacyjnym w skali kraju produktem – usługą informatyczną służącą optymalizacji zarządzania produktywnością upraw rolniczych z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych, w oparciu o spersonalizowane usługi GIS, generowane w sposób autonomiczny na bazie sztucznej inteligencji, udostępnianej w dedykowanym portalu rolniczym – mówi naukowiec z Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.

Przeczytaj także o astronomach z UAM i ich odkryciu