Wydziały UAM jeszcze przed feriami wychodzą do uczniów szkół średnich z propozycjami współpracy. Tym razem Wydział Chemii oraz Wydział Matematyki i Informatyki zachęcają do umysłowych szarad.

Wydział Matematyki i Informatyki UAM

Sympatykom matematycznych zagadek i informatycznych nowinek polecamy konkurs KOALA. Przed nami już X edycja drużynowego konkursu matematyczno-informatycznego. Zapisy dla uczniów szkół podstawowych i średnich trwają do 11 stycznia br.

Konkurs dotyczy algorytmiki i matematyki dyskretnej. Rywalizujące drużyny mogą być 3- lub 4-osobowe. podstawowych (klasy 7 i 8) i szkół średnich. Organizatorzy zapraszają również uczniów z Ukrainy – zadania będą miały wersję ukraińską.

Konkurs jest współorganizowany przez Wydział Matematyki i Informatyki UAM i objęty honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. X edycję dofinansowała Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza.

Szczegóły, w tym zasady zapisów, regulamin i harmonogram, znajdują się na stronie: https://koala.poznan.pl

Wydział Chemii UAM

Uczniowie szkół podstawowych mogą natomiast spróbować swoich sił w konkursie chemicznym. Konkurs dedykowany jest klasom akademickim. Zgłoszenia przyjmowane są do połowy stycznia.

Zadaniem konkursowym XI Akademii Uczniowskiej jest wykonanie projektu, który nawiązuje do hasła „Dodatki do żywności. Nasi wrogowie czy przyjaciele?”. Uczniowie mogą pracować w grupach do 5 osób. Udział zgłaszają nauczyciele, podając realizowany temat, nazwiska uczniów pracujących nad projektem, cele projektu, planowane etapy pracy, stosowane metody i oczekiwane rezultaty (jedna strona formatu A4).

Do końca lutego 2023 r. nauczyciele przesyłają szczegółowe sprawozdania z projektów (dwie strony formatu A4) obejmujące opis zrealizowanych celów, uzyskane rezultaty, wnioski i główne osiągnięcia projektu. Po zakwalifikowaniu przedstawionych prac, uczniowie (dwie lub maksymalnie trzy osoby w zespole) przedstawiają sprawozdania z projektów w formie prezentacji ustnych lub pod postacią posteru podczas zamkniętej sesji posterowej, odbywającej się w dniu Akademii Uczniowskiej (31 marca 2023 r.).

Dowiedz się więcej!