Planujesz studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i planujesz przeprowadzkę do Poznania? Jesteś już studentem UAM i mieszkańcem stolicy Wielkopolski? Poznaj miasto, w którym mieszkasz oraz jego okolice.

Ułatwi Ci to publikacja przygotowana przez badaczy z UAM. Przygotowali oni wydawnictwo “Środowisko geograficzne zlewni Junikowskiego Strumienia”.  Autorzy, czyli  prof. Małgorzata Mazurek i dr Dawid Abramowicz skupiają się w niej na historii oraz ciekawostkach związanych z dwoma miejscami w Poznaniu. Mowa o Junikowskim Strumieniu i Szachtach. Autorzy wierzą, że posłuży jako źródło informacji dla podejmowania decyzji zarządczych oraz prowadzenia wielokierunkowej edukacji geograficznej. Książkę już teraz można pobrać ze strony Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. W druku trafi do lokalnych szkół i jednostek administracji publicznej.

Powstanie książki jest dla jej Redaktorów wyjątkowo ważnym przedsięwzięciem, ponieważ postrzegamy ją nie tylko z perspektywy naukowej, lecz również osobistej. Zlewnia Junikowskiego Strumienia i jej krajobrazy to obszar naszego codziennego życia – pracy, odpoczynku, zamieszkania, inspiracji – podkreślają naukowcy we wstępie do publikacji.

Monografia jest efektem interdyscyplinarnych zainteresowań środowiska naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy współpracy z Instytutem Dendrologii PAN w Kórniku oraz Państwowym Instytututem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie.

Publikację można pobrać ze strony WNGiG: https://wngig.amu.edu.pl/strona-glowna/news/monografia-pt.-srodowisko-geograficzne-zlewni-junikowskiego-strumienia