W ostatnich dniach na uczelni zainaugurowało swoją działalność AMU Research Centre for Energy and Environmental Challenges. Centrum powstało przy Szkole Nauk Humanistycznych UAM z inicjatywy prof. Aleksandry Lis-Plesińskiej i dr Małgorzaty Zofii Kowalskiej z Instytutu Antropologii i Etnologii UAM i będzie prowadzić badania nad wyzwaniami ekologicznymi i energetycznymi.

Badania na UAM już trwają

 

– Było to dość naturalne, że na naszym uniwersytecie takie centrum powstało – tłumaczyła w trakcie spotkania prof. Lis-Plesińska. To w zasadzie było kwestią czasu. Na UAM od wielu lat prowadzone są badania w tych obszarach przez przedstawicieli wielu dyscyplin: biologów, hydrobiologów, przedstawicieli nauk o Ziemi czy nauk społecznych i humanistycznych.

Rola studentów

Jak się okazuje, cichymi bohaterami sukcesu, jakim było powołanie AMU Research Centre for Energy and Environmental Challenges, byli też studenci z Instytutu Antropologii i Etnologii, bo to oni najskuteczniej zachęcili badaczki do sfinalizowania pomysłu na centrum.

– Nasi studenci od bardzo dawna podejmują w swoich pracach tematy związane z ekologią i transformacją energetyczną. Wiemy też, że dobro naszej planety leży im na sercu, ponieważ wielu z nich oprócz studiów na naszym uniwersytecie podejmuje też działania aktywistyczne.

Interdyscyplinarność i współpraca

Jak podkreślała naukowczyni, centrum ma ambicje działać w poprzek różnych dyscyplin, ponieważ nie można opisać tak złożonego zagadnienia jak ekologia za pomocą jednej dziedziny wiedzy. Z tego też powodu w skład rady programowej centrum weszli przedstawiciele wielu dyscyplin z UAM, ale także z innych jednostek badawczych w Polsce i na świecie.

W trakcie spotkania głos zabrała również dr Małgorzata Kowalska:

– Naszym celem jest stworzenie przestrzeni do interdyscyplinarnej dyskusji nie tylko w obrębie naszego uniwersytetu, ale również „na zewnątrz” – mówiła. Zależy nam, aby z debatą wyjść poza akademię i rozmawiać nie tylko w gronie akademickim.

Autor tekstu: Magda Ziółek

Fot. W. Gardasz

Źródło: https://uniwersyteckie.pl/nauka/centrum-badan-nad-wyzwaniami-ekologicznymi-i-energetycznymi