Kolejna Noc Naukowców w Europie i na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie miała miejsce już dzisiaj tj. 29 września 2023 roku.

Wydarzenie zbliża badania i badaczy do społeczeństwa, pokazuje różnorodność nauki i jej wpływ na codzienne życie, a także ma za zadanie zainteresowanie młodych ludzi karierą naukową i badawczą.

Sporo wydarzeń bez wcześniejszej rejestracji

Wiele z wydarzeń jest otwartych i nie wymaga wcześniejszej rejestracji wystarczy przybyć, bawić się i uczyć razem z nami! Natomiast osoby, które zapisały się na warsztaty powinny pamiętać o tym, że trzeba będzie okazać bilety z systemu rezerwacji (na smartfonie lub wydrukowane).

Hasło tegorocznej edycji

Wszystkim krajom biorącym udział w Nocy Naukowców przyświecać będzie po raz kolejny jedno hasło, czyli Zielony Ład. Mając to na uwadze, naukowcy i studenci UAM, będą chcieli zwrócić uwagę tegorocznych uczestników wydarzenia na problemy związane z ochroną środowiska, zmianami klimatu i następstwami jakie te zmiany powodują na wielu polach.

Zapraszamy na Kampus Morasko, Kampus Ogrody i Kampus Śródmiejski – szczegóły w programie Nocy Naukowców na UAM (.pdf)