Polsko-Irlandzkie Studia Historyczne to nowy projekt badawczo-edukacyjny realizowany przez dr. Adama Kucharskiego i dr. Roberta Tomczaka, przy wsparciu i patronacie prof. Józefa Dobosza, Dziekana Wydziału Historii UAM. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie historycznych relacji między Polską a Irlandią.

Głównym pomysłodawcą i twórcą inicjatywy jest dr Adam Kucharski – historyk, badacz, członek Polskiego Towarzystwa Studiów Irlandystycznych, który stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w Instytucie Historii UAM. Obecnie dr Kucharski mieszka i pracuje w Irlandii, gdzie prowadzi badania z zakresu stosunków polsko-irlandzkich.

W realizacji projektu dr Kucharskiego wspiera dr Robert Tomczak – historyk, pracownik naukowy Wydziału Historii UAM, członek wielu towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego i The European Society for the History of Science.

– Celem projektu jest wyróżnienie relacji między Polską a Irlandią, zwłaszcza, choć nie wyłącznie, w odniesieniu do XIX wieku. Okresu wyjątkowego dla naszej wspólnej historii. Prezentującego osobliwe podobieństwa między Polakami a Irlandczykami, które w rezultacie prowadziły do bezpośrednich i zaawansowanych stosunków między przedstawicielami obu narodów. W owym czasie relacje te były szczególne pod względem swojej intensywności i charakteru – piszą realizatorzy projektu.

Badania będą miały silny wymiar społeczny – odnosić się będą do zmieniającej się obecnie struktury społecznej Irlandii. Ma to umożliwić Polakom mieszkającym w Irlandii, a także tym, którzy się tam urodzili, a obecnie mieszkają w Polsce, głębszą identyfikację z obydwoma krajami.

W ramach przedsięwzięcia powstała platforma internetowa znajdująca się pod adresem polsko-irlandzkiestudiahistoryczne.com, do której odwiedzin serdecznie zachęcamy. Na stronie znaleźć można szczegółowe informacje dotyczące projektu, artykuły naukowe będące zwieńczeniem prowadzonych badań, repozytorium, a także listę książek i artykułów dotyczących historycznych relacji irlandzko-polskich.

Odwiedź platformę Polsko-Irlandzkie Studia Historyczne