Dwa dyplomy dla studentów z dziedziny nauk ścisłych i technicznych (fizyka, chemia, inżynieria materiałowa, …). Jest to możliwe dzięki grantowi pozyskanemu przez konsorcjum sześciu uniwersytetów.

Grant z Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Unii Europejskiej wynosi około 5,38 mln euro. Tymi środkami dysponują uczelnie takie jak:

  • Uniwersytet Rennes 1,
  • Uniwersytet Montpellier,
  • Uniwersytet Techniczny w Monachium,
  • Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium,
  • Uniwersytet Turyński,
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ponadto w skład konsorcjum wchodzą instytucje naukowo-badawcze z Japonii, Indii, USA i Europy jako tzw. partnerzy stowarzyszeni

Dzięki temu projektowi studenci wymienionych uczelni w latach 2022-2027 mogą ukończyć studia II stopnia i otrztymać dwa dyplomy. Program międzynarodowych studiów magisterskich MaMaSELF2 (Master in Materials Science powEred by Large-Scale Facilities) koncentruje się na badaniach materiałowych przy wykorzystaniu tzw. dużych urządzeń badawczych (np. synchrotrony, lasery rentgenowskie).

Koordynatorem tego projektu z ramienia UAM jest prof. UAM dr hab. Jacek Kubicki.

Jest to już kolejny grant w ramach projektu Erasmus Mundus Joint Master Degrres przyznany temu konsorcjum.  Więcej szczegółów na stornie projektu www.mamaself.eu.