Poznańska koreanistyka ma bardzo ciekawą historię! Kierunek do lat cieszy się wciąż ogromnym zainteresowaniem kandydatów na studia. Podczas każdej rekrutacji liczba osób na jedno miejsce sprawia, że koreanistyka znajduje się na szczycie listy najpopularniejszych kierunków. Dziś opowiemy trochę więcej o jej genezie.

Pierwsze zajęcia dla studentów innych specjalności

Poznańska koreanistyka ma już 30 lat. Jej historia rozpoczęła się w Instytucie Językoznawstwa (Wydział Neofilologii) w 1988 r. – w roku.  Wiecie, że  Rzeczpospolita Polska oraz Republika Korei nawiązała oficjalne stosunki dyplomatyczne dopiero rok później? Tymczasem UAM był wówczas już drugim w Polsce uniwersytetem (zaraz po Uniwersytecie Warszawskim) oferującym zajęcia z tego języka wschodnioazjatyckiego?

Pierwsze zajęcia z koreanistyki były prowadzone dla studentów poznańskiej sinologii oraz japonistyki – specjalności cieszących się już wtedy popularnością.  Pierwszym wykładowcą był, obecnie profesor, Romuald Huszcza z Uniwersytetu Warszawskiego, który prowadził zajęcia z języka koreańskiego do 1997 r.

Język koreański staje się specjalnością

W maju 1998 roku prof. Bańczerowski dzięki spotkaniu z ambasadorem Hyun-Won Ahn i radcą Han-Gon Lee pozyskał wykładowcę języka i kultury koreańskiej. W 1988 język koreański, uzyskał również status języka specjalności i był nauczany co 2−3 lata w ramach nowo powstałej specjalności etnolingwistyka.

Od nauki do współpracy i wymiany

Poznańska koreanistyka to oczywiście kształcenie studentów, ale UAM wykonuje kolejny krok. W 1998 roku język koreański nauczany jest w ramach specjalności, a w tym samym roku UAM podpisuje pierwszą umowę o współpracy z południowokoreańskim uniwersytetem Hankuk University of Foreign Studies (HUFS). Był to przełomowy moment, który pozwolił na rozpoczęcie wymiany akademickiej.

Jednakże za początek oficjalnej współpracy UAM z Republiką Korei należy uznać List intencyjny podpisany 16 VII 1991 r. przez Rektora UAM prof. dra hab. Jerzego Fedorowskiego oraz Rektora Uniwersytetu Wonkwang prof. dra Sam-Yong Kima. W Informatorze UAM z 30 XI 1991 r. można przeczytać, że JM Rektor UAM podczas obrad Senatu podkreślił, iż UAM jest pierwszym polskim uniwersytetem, który rozpoczął współpracę naukową z południowokoreańskim uniwersytetem, dzięki czemu ma szansę stać się najważniejszą instytucją w zakresie współpracy naukowej z Koreą.

Dwie ważne liczby: 30 i 17

W kwietniu 2002 r. prof. Jerzy Bańczerowski – jako dyrektor IJ skierował do Rady Wydziału Neofilologii wniosek o powołanie filologii koreańskiej jako specjalności stacjonarnej działającej w ramach kierunku filologia. Ponadto Rada Wydziału zaakceptowała również wniosek o utworzenie Pracowni Języka i Kultury Koreańskiej pod kierownictwem Pana Profesora. Powstanie tejże pracowni w IJ od 1 IX 2002 r. potwierdza zarządzenie JM Rektora UAM prof. dra hab. Stefana Jurgi z 18 VII 2002 r. Pozytywne zaopiniowanie wspomnianego wniosku powołało do życia filologię koreańską, która w roku akademickim 2003/2004 przyjęła na jednolite studia magisterskie swoich pierwszych studentów.

Daje to ponad 30 lat dydaktyki języka koreańskiego oraz 17 lat istnienia filologii koreańskiej jako jednej ze specjalności. Poznańska koreanistyka zyskała więc aprobatę i filologia koreańska znalazła się w wykazie kierunków. Już pierwszy nabór na powołany w roku akademickim 2020/2021 kierunek filologia koreańska (ponad 24 os./m-ce) pokazał, że uruchomienie tychże studiów było jak najbardziej na czasie.

 

Jeśli chcesz poznać bardziej szczegółowe statystyki rekrutacji, dowiedzieć się o współpracy pomiędzy pracownikami badawczo-dydaktycznymi i dydaktycznymi oraz studentami w oparciu o dialog oraz wymianę doświadczeń, czy kołach naukowych związanych z językiem kulturą i tradycją koreańską, przeczytaj cały artykuł Anny Borowiak.