Reżyseria dźwięku na UAM to kierunek oferowany przez Wydział Fizyki. Są to jednak studia z pogranicza nauki i sztuki. O ich wyjątkowości decyduje też program kształcenia. Dowiedz się więcej!

Dźwięk jest obecny w każdym przekazie

Obecnie trudno sobie wyobrazić film, teledysk, relację z koncertu czy grę bez profesjonalnie przygotowanej warstwy dźwiękowej. Realizatorzy dźwięku to specjaliści, którzy są niezwykle poszukiwani na rynku pracy. Trzyletnie studia przygotują Cię do tej roli.

W trakcie sześciu semestrów studenci uczą się podstaw naukowo-technicznych, które pozwolą im na realizację nawet skomplikowanych projektów. Studia sięgają także pogranicza sztuki, ponieważ studenci rozwijają w sobie wrażliwość muzyczną i uczą się, jak praktycznie przekładać wizje muzyczne na techniczny język realizatora dźwięku.

Zajęcia z kompozytorem i muzykiem

Reżyseria dźwięku na UAM to studia, które mają zapewnić studentom zdobycie praktycznych umiejętności. Dlatego zajęcia prowadzą kompozytorzy i zawodowi muzycy, którzy dzielą się swoją wiedzą. Pozwala to na trening słuchowy oceny jakości wykonawczej i brzmieniowej. Studenci otrzymują również nieodzowną dzisiaj dla każdego współczesnego muzyka i realizatora wiedzę z MIDI – pogranicza informatyki i muzyki.

Reżyseria dźwięku – zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne? Dokładnie! W programie studiów są cykle wykładów z Technologii Realizacji Dźwięku oraz Technologii Nagłaśniania Koncertów. Dzięki nim przyszli realizatorzy  W ich trakcie studenci uczą się podstaw pracy realizatora dźwięku studyjnego i koncertowego. Natomiast uzupełnieniem wykładów są zajęcia laboratoryjne w Pracowni Montażu dźwięku oraz profesjonalnym studiu nagraniowym. Dzięki temu studenci potrafią w praktyce zająć się montażem i przetwarzaniem dźwięku oraz wykonują nagrania muzyczne. Tych przedmiotów uczą znani realizatorzy dźwięku z dużym doświadczeniem zawodowym i dorobkiem.

Praktyczna praca licencjacka

Po trzech latach nauki, aby uzyskać tytuł licencjata, studenci wykonują nagranie zespołu muzycznego w uniwersyteckim studiu nagraniowym. Wcześniej odbywają   praktyki w krajowych ośrodkach radiowych i telewizyjnych, teatrach, jak również w dużych firmach nagłośnieniowych, gdzie zapoznają są z pracą realizatorów i techników dźwięku w rzeczywistych warunkach.

Egzamin wstępny na reżyserię dźwięku

Egzamin składa się z dwóch części: pierwsza część polega na głosowym odtworzeniu zasłyszanej melodii. Część druga to test muzyczny obejmujący swoim zakresem muzykę popularną i klasyczną. W jego ramach sprawdzana jest umiejętność oceny wysokości i głośności dźwięków jak również znajomość brzmienia różnych instrumentów, aparatów wykonawczych i gatunków muzycznych. Kandydaci muszą również przyporządkować do fragmentów muzycznych ich kompozytorów bądź wykonawców.

Dowiedz się więcej o kierunku!